RSS

People’s Action Weekly News (01/13/14)

28 Jan

PAC Enero 13 2014Pamahalaang Panlalawigan ng CagayanPamahalaang Panlalawigan ng Cagayan

Sa nagdaang anim na taon, ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pamamagitan ng mga opisina na naghahatid ng pangunahing serbisyo tulad ng Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO), Provincial Climate Change & Disaster Reduction Risk Management Office (PCCDRRMO), Provincial Health Office (PHO), Office of the Provincial Agriculturist (OPA) at People’s Action Center (PAC) ay tumugon sa mga hinaing at pangangailangan ng mga Cagayano. Sa taong 2014, lalo pang paiigtingin at palalawakin ang mga serbisyo, programa at proyekto na nagbibitbit sa adbokasiya ng Gobyerno ti Umili (GTU) bilang salubungan at buhay na pagbibigkis ng mga Cagayano at ang gobyerno probinsyal.

Sa bahagi ng PSWDO, pagtutuunan ang mga pangangailangan ng mga indigents. Prayoridad din ng naturang opisina ang mga Persons With Disbilities (PWDs) na bibigyan ng mga pagsasanay upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan sa kabila ng kanilang kapansanan. Kabilang din sa plano ng PSWDO ang pagbibigay ng tulong sa mga iba’t ibang sektor ng lipunan tulad ng mga Senior Citizen, Out-of-School Youth, Kababaihan, at iba pa.

Sa kabilang banda, ang PCCDRRMO ay nakahanda sa pagsubaybay sa kaligtasan ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad.

Nangunguna naman ang PHO sa pagbibigay-tulong sa mga Cagayano sa usaping pangkalusugan partikular sa pagbibigay-edukasyon at impormasyon sa mga mamamayan upang makaiwas sa sakit at karamdaman.

Ang OPA ang opisinang tumutugon sa mga pangangailangan at hinaing ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalamang teknikal at pagsasanay upang lalong mapabuti at mapaunlad ang kanilang kalagayan.

Hatid ng PAC ang mga serbisyong direktang tumutugon sa pangangailangan ng komunidad at humihikayat sa kanila na makilahok sa paggogobyerno at pamamahala.

Kapitan

Tinukoy ng Commission on Audit (COA) si Punong Barangay Crispino Malamug ng Bgy. Baculud, Amulung bilang sangkot sa mga anomalya sa pondo ng barangay.

Nagsagawa ng imbestigasyon ang Commission on Audit (COA) partikular ang Audit Team IV na nakabase sa Amulung, Cagayan sa Bgy. Baculud sa nabanggit na bayan. Nauna rito, nakatanggap ng impormasyon ang COA mula sa isang nagmamalasakit na residente na mayroong anomalya sa paggamit ng pondo ng barangay sa nakaraang termino ni Punong Barangay Malamug. Sa inilabas na report ng COA na resulta ng pagsisiyasat, ilang iregularidad at hindi pagsunod sa proseso at alituntunin ng batas ang nadiskubre. Ito ang mga sumusunod:

1.   67 tseke sa kabuuang P658,223.52 ang inilabas ng Barangay Treasurer at Barangay Captain ang walang disbursement vouchers at mga karagdagang dokumento para suportahan ang mga transaksyon. Ito ay salungat sa Section 4 ng P.D. 1445.

2.   Pagbabayad ng utang sa kabuuang P338,248.00 na naipalakad sa kabila ng kakulangan ng dokumento. Ito ay sumasalungat sa Section 4 ng P.D. 144 at Section 168, Vol. 1 ng Government Accounting and Auditing Manual (GAAM).

3. Mga kahina-hinalang pag-aari, pananim at kagamitan na nagkakahalaga ng P1,478,566.60 na walang pagsasagawa ng physical inventory kahit minsan sa isang taon. Ito ay salungat sa polisiya at panuntunang nakasaad sa Volume III ng Systems and Procedures Manual on the Management of Barangay Funds and Property.

4. Walang naisumiteng Bank Reconciliation Statements sa Auditor para sa beripikasyon kung kaya’t ang balanse sa bangko ay kahina-hinala.

5. Ang pagsasagawa ng Barangay Reports, Registry and Journal kasama ang Ledgers ay hindi nasunod kung kaya’t hindi tama ang paglilista sa mga transaksyon na nagresulta sa hindi tamang financial statements. Ito ay salungat sa Section 112 ng P.D. 1445.

6.  Cash advances sa mga opisyal ng barangay sa kabuuang P1,227,657.90 na hindi pa nalilikida hanggang sa pagtatapos ng taon. Ito ay sumasalungat sa COA Circular 97-002 dated February 10, 1997.

7.    Hindi pagsunod sa mga importanteng internal control policies sa proseso ng disbursement na nagresulta sa pagkawala ng ibang barangay assets.

8. Pagkakaroon ng Bank Service Charges sa kabuuang P11,200.00 at P14,650.00 para sa taong 2009 at taong 2010 dahil sa pagbabayad ng tseke sa mga kinauutangan na walang sapat na pondo. Ito sumasalungat sa Section 2 ng P.D. 1445.

Binigyan naman si Punong Barangay Malamug ng 15 araw para ipaliwanag ang mga nabanggit na iregularidad upang magkaroon ng linaw ang mga usaping ito. Magsisilbing babala rin ito sa lahat ng lokal na opisyal ng barangay na sundin ang mga alituntunin at polisiya sa lahat ng mga transaksiyon na pinapasukan. Ipinaaalala ng COA sa mga namumuno na dapat maging bukas sa publiko at laging isinaalang-alang ang interes at kapakanan ng nasasakupan sa paggamit ng pondo ng barangay.

Timek

PUNONG BARANGAY PABLO FLORES
BGY. LARION BAJO, SYUDAD TI TUGUEGARAO

Ti Lider nga napudno iti serbisyo, Tao ti mangitandudo.
Kas maibasar iti kapadasan daytoy nagaget nga ama ken lider iti Larion Bajo, bayat iti panagtakem na a kas kapitan nangrugi  idi 2007 agingga iti agdama.

Kas nabutosan nga ama iti nasao nga barangay, adu daguiti kapadasan nan maipanggep iti dangadang ti pulitika iti barangay. Pinaneknekan na nga ti katibkeran nga armas tapno agtultuloy ti liderato na ket ti  panangibiag na iti napudno ken nalinteg nga panaggobyerno nga buyugan iti napintas nga panakikadwa kadagiti amin nga masakupan na.

Nainayun na pay nga dakkel iti naaramidan daguiti nadumaduma nga proyekto nga naggapu iti Gobyerno Probinsiyal tapno agtultuloy ti arapaap na nga agserbi kadaguiti kalugaran na.

Gapu ta daguitoy nga proyekto babaen met laeng iti nasayaat nga pannakausar ken pannakaisayangkat na ket dakkel iti maited na nga pagnam-ayan daguiti kakabsat iti Larion Bajo.

Nakuna na pay nga bassit laeng ti pondo ti Barangay na ket gapu kadagiti nadumaduma nga proyekto nga naggapu iti probinsya babaen met laeng iti mandato ni Gobernor Antonio, dakkel iti naited na nga progreso iti barangay kangrunaan na iti pannaka-kongkreto ti kalsada iti barangay.

Pinasingkedan pay daytoy nagaget nga kapitan nga sapay kuma nga agtultuloy ti panang-saranay kadakuwada ti liderato ni Gob. Bong tapnu agtultuloy ti progreso iti amin nga barangay kangrunaan na daguiti barangay nga adayo ken nasulinek.

BTA

Dahil sa matagumpay na gift-giving program ng mga BTA iskolar noong Disyembre 18, 2013 sa Bgy. Mabuno, Gattaran, isang salo-salo at pasasalamat sa mga lumahok ang isinagawa ng People’s Action Center (PAC).

Ginanap ang aktibidad noong Enero 11, 2014 sa Governor’s Pavilion, Capitol Hills, Tuguegarao City, na dinaluhan ng mga BTA Iskolar at ilang empleyado ng PAC.
Sa salo-salo, binigyang-pugay ang mga iskolar sa kanilang paggampan ng responsibilidad bilang kabataang Cagayano. Sa pagsasagawa ng gift-giving, kanilang ipinamalas ang boluntarismo at pakikiisa sa mga programang may malasakit at tumutugon sa pangangailangan ng mga Cagayano.

Nagkaroon din ng pagbabahagi at pagkukuwento ang mga iskolar tungkol sa kanilang karanasan sa nagdaang gift-giving activity. Ayon kay Alford Sery Cammayo, estudyante ng Cagayan State University (CSU), natuto siyang lumabas sa kanyang “comfort zone” at makisalamuha sa kapwa na dati ay hindi niya ginagawa. Sa gift-giving activity, namulat din ang mga iskolar sa kalagayan ng lugar at pamumuhay ng mga residente sa Bgy. Mabuno. Nagkaroon din sila ng panibagong pagpapahalaga sa mga biyaya na kasalukuyan nilang tinatamasa.

Bilang paglalagom sa mga pagbabahagi, nagbigay ng mensahe si Tin Antonio, tagapagtaguyod ng PAC. Ayon sa kanya, natutuwa siya sa tagumpay ng aktibidad at sa mga naging karanasan ng mga BTA iskolar. Subalit higit sa pag-abot ng simpatya, hinihingi mula sa mga iskolar ang pakikiisa sa mga pinaglilingkuran upang ang paninilbihan ay maging tuloy-tuloy na paglabas mula sa sarili at walang humpay na gawain at komitment ng bawat Cagayano.  Ito ang esensya at konkretong pagsasabuhay ng Gobyerno ti Umili (GTU).

Sa huli, nabuo sa mga BTA iskolar ang hangarin na ipagpatuloy ang sinimulang pagtulong at paninilbihan sa kapwa Cagayano sa mga susunod pang aktibidad at pagkakataon.

Tandok

Sa taong 2012 hanggang sa mga unang araw ng taong 2013, lima ang namatay sanhi ng rabies sa lalawigan ng Cagayan.

Ayon sa panayam kay Geraldine Abad, coordinator laban sa rabies sa Animal Bite Center ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan na matatagpuan sa Provincial Capitol, nagresulta sa kamatayan ang limang kaso ng rabies dahil hindi agad nagpakonsulta sa Health Center ang mga biktima at sa halip ay pinili nilang magpatandok. Ang pagpapatandok ay pagsipsip sa sugat sa pag-aakalang matatanggal ang kamandag ng rabies sa katawan. Ito ay nakakatetano at maaaring ikamatay ng pasyente.

Ayon pa kay Abad, ang taong nakagat ng aso, pusa, baboy, maging ng unggoy ay dapat maglapat ng paunang lunas. Kinakailangang hugasan ng sabon ang sugat at itapat ito sa dumadaloy na tubig sa loob ng 15 minuto. Hindi dapat paduguin ang sugat o maglagay ng kung anu-anong dahon o pangtapal. Agad ding pumunta sa pinakamalapit na Rural Health Unit upang mabigyan ng gamot anti-rabies.

Huwag din katayin ang hayop na kumagat bagkus ito ay itali at obserbahan sa loob ng 14 na araw.
Ang sintomas ng pagkakaroon ng rabies ay ang pagkatakot sa hangin at sa tubig. Kapag ito ay ipinamalas ng isang taong nakagat, nangangahulugang malala na ang rabies at maaaring hindi na maagapan.

Ang Animal Bite Center ng Provincial Capitol ay nagbibigay ng libreng ineksyon para sa Day 0 ng pagkakakagat.  Kung ang biktima ay benepisyaryo ng Philhealth, ang Day 3 at Day 10 lamang ang babayaran.

Editorial

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 28, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: