RSS

People’s Action Weekly (01/27/2014)

04 Feb
PAC Enero 27 2014

Farm-to-market road sa Bgy. Baybayog, Alcala

Nag-umpisa ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Bgy. Baybayog, bayan ng Alcala noong Enero 17, 2014 hanggang sa kasalukuyan. Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng counterparting ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan, Lokal na Pamahalaan ng Alcala at mismong mga opisyal at residente ng Bgy. Baybayog.

Ayon kay Alcala Mayor Criselda I. Antonio, hindi na bagong proyekto ang re-gravelling ng mga daan sa kanilang bayan. Dagdag pa niya na habang nasa estado ng pagpupursige ang bayan ng Alcala, hindi lahat ng daanan ay kongkreto. Ang ginagawa nila ay nagmementena sila ng re-gravelling ng mga farm-to-market roads na isinasagawa dalawa o tatlong beses kada taon. Ito ay sa pagtutulungan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan, Lokal na Pamahalaan ng Alcala at ang mismong barangay. Dagdag pa niya na hinihiling nila ang tulong ng provincial fleet upang ire-gravel ang kanilang mga daanan.

Nabanggit din ni Mayor Antonio ang masamang sitwasyon ng daanan sa Bgy. Baybayog ay bunga ng hindi magandang panahon noong nakaraang taon. Dati nang na-regravel ang nasabing daan subalit muli itong nasira dahil sa mga pag-ulan. Ipinaliwanag din niya na isa sa mga nakikita niyang sanhi ng paglala ng sitwasyon ay ang presensiya ng sapa na malapit sa nasabing daan. Kung kaya’t isa sa nakikita niyang solusyon ay ang paglalagay ng drainage canal na siyang daanan ng tubig kapag bumaha ang palayan.

Tiniyak din ni Mayor Antonio na patuloy na pagtutuunan ng pansin ng kanyang administrasyon ang iba’t ibang imprastraktura sa kanyang nasasakupan. Kabilang dito ang pagsasaayos at rehabilitasyon ng kanilang Friendship Park at Municipal Gymnasium, pagpapaunlad ng Rural Health Unit (RHU), pagsasakatuparan sa mga proyektong binigay ng pamahalaang prubinsya, concreting ng mga pangunahing daan at pagmementena ng Small Water Impounding Projects (SWIPs) sa kanilang bayan. Kasama rin sa kanyang plano ang rehabilitasyon ng SWIPs upang gawing tourism spots. Ayon sa kanya, isa sa nakikita niyang may malaking potensiyal upang maging tourism spot ay ang SWIP sa Bgy. Agani sa kadahilanang mas madali itong mapaunlad upang magamit para sa recreational activities.

Sa pakikipanayam kay Punong Barangay Hector Aresta ng Bgy. Baybayog, Alcala, sinabi niyang malaking tulong ang pagsasaayos ng nasabing farm- to-market road dahil sa dami ng mga residenteng dumadaan dito. Dagdag pa niya na malaking tulong ito lalo sa mga magsasaka upang mapadali ang paglabas ng kanilang mga produkto papuntang merkado. Nagpapasalamat din siya sa ginawang pagtugon ng pamahalaang prubinsya at ang lokal na pamahalaan sa pagbubukas at pagsasaayos ng kanilang daanan.

LIVELIHOOD MONITORING

KASALUKUYANG ISINASAGAWA

Ang pagbibigay ng alternatibong pangkabuhayan at trabaho upang matugunan ang pang-araw araw na pangangailangan ng mga Cagayano ay isa sa mga prayoridad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan. Dahil dito, inilunsad ang Banuar ti Agdama Livelihood and Economic Development Program (BTA-LEDP), sa pamamahala ng People’s Action Center (PAC), upang maging daan sa pagsasakatuparan ng mithiing ito. Ang mga benepisaryo ng nabanggit na programa ay mga rehistradong organisasyon o grupo at kooperatiba.

Sa buwang kasalukuyan, isinasagawa ng PAC ang pagsubaybay, pagbisita at pakikipag-pulong sa mga grupong nagawaran na ng tulong pangkabuhayan bilang paniguro na hindi napapabayaan at umuusad ang mga naturang proyektong pangkabuhayan na pinondohan ng prubinsya.

Sa pakikipanayam sa BTA-LEDP Monitoring Team, ang unang bayan na kanilang binisita ay ang Solana. Layunin ng hakbang na ito na ipaalala sa bawat miyembro ang responsibilidad nila upang pagsikapan nilang paunlarin at maiangat ang naturang proyektong pangkabuhayan. Sa ngayon, plano ng grupo na lalo pang pagandahin ang istraktura at mga pamamaraan sa pagbibigay ng tulong pangkabuhayan upang lalo pang makatulong sa mga Cagayano.

Ang mga sumusunod na grupo sa bayan ng Solana ang nagawaran ng alternatibong pangkabuhayan:

table1

TIMEK  TI BARANGAY

PUNONG BARANGAY REMEDIOS D. CABALSI
BGY. STA.MARIA, LAL-LO , CAGAYAN

Pinaneknekan daytoy nagaget nga ina ken lider ti Barangay Sta. Maria , Lal-lo bayat iti panagtakem na a kas kapitan manipud idi 2007 agingga iti agdama nga saan nga lapped iti kinasiasino nu addaan tarigagay nga agserbi iti napudno.

Maigapu iti kina-aktibo ni Punong Barangay Cabalsi iti uneg ti barangay, nagballigi ngarud ti iseserrek na ti pulitika iti laksid ti rikot ti panagpipili. Pinaneknekan daytoy daguiti naduma-duma nga pammadayaw nga naited kenkuana iti lebel ti ili kas koma kadaguiti sumaganad; Most Outstanding Barangay Captain, Most Outstanding Barangay Development Council, Most Outstanding Lupong Tagapamayapa, Most Outstanding Sanguniang Barangay, ken dadduma pay.

Kabayatan iti panag takem na ken maigapu iti regget na nga mangibiag iti napudno a panagserbisyo iti uneg iti barangay na ken kadaguiti kalugaran na a binuyugan pay iti napintas a pannakikadua kadaguiti lideres iti probinsiya nga indauluan ni Gobernador Antonio, saan a naudi ti Bgy. Sta. Maria a naikkan kadaguiti naduma-duma a proyekto nga naggapu iti Gobyerno Probinsiyal. Daguiti proyekto ket kas kuma kadaguiti sumaganad: pannakaipasdek ti barangay stage, pananakaikabit iti tiles ti Multi-Purpose Hall, pannakaipatakder iti covered waiting shed iti junction ti CSU-lal-lo, pannakaaramid kadaguiti drainage canal ken two units built-in CR iti nasao nga barangay ken daduma pay. Nakuna na pay nga dakkel ti naaramidan daguitoy nga proyekto para iti pagsayaatan daguiti kabarangayan na. Nainayon na pay nga sapay kuma ta agtultuloy daguiti serbisyo ken proyekto nga aggapu iti Gobyerno Probinsiyal tapnu agtultuloy ti progreso daguiti amin nga barangay iti probinsiya iti Cagayan.

INMATES NG CAGAYAN

PROVINCIAL JAIL SINANAY SA

PAGGAWA NG WOODCRAFT

Sumailalim ang mga bilanggo ng Cagayan Provincial Jail (CPJ) sa isang pagsasanay hinggil sa woodcrafts making upang mahasa at lalong mapaghusay ang kanilang talento at kakayahan sa paggawa ng woodcrafts.

Isinagawa ito noong ika-labing anim hanggang ika-labing walo ng Enero, 2014 sa loob ng Cagayan Provincial Jail Compound, Tuguegarao City, Cagayan.

Ayon kay Provincial Warden Perfecto Santos, layon ng pagsasanay na mabigyan ang mga bilanggo ng karagdagang pagkakakitaan habang sila ay nakapiit at magkaroon ng saysay ang bawat oras na ginugugol nila sa loob ng piitan. Ang mapagbebentahan ng crafts na magagawa ng mga bilanggo ay magsisilbing tulong pinansiyal para sa kanilang pamilya, dagdag pa ni Santos.

Ayon naman kay Jojit Attaban, inmate ng CPJ, na nagsilbing trainor sa woodcrafts making, ikinalulugod niya ang pagtuturo sa kanyang mga kapwa bilanggo ng kanyang kasanayan at kahusayan sa paggawa ng iba’t ibang disenyo ng mga palamuti. Inilunsad ang pagsasanay na ito upang magkaroon ng mapagkakitaan at magkaroon ng pagkakaisa tungo sa pagbabago ang mga bilanggo habang sila ay nakapiit.

Pinasalamatan ng mga bilanggo sina Gobernador Alvaro T. Antonio at Bise-Gobernador Leonides N. Fausto sa isinagawang pagsasanay at pagbibigay ng iba pang mga serbisyo na nakapag-aangat sa kanilang pamumuhay sa loob ng CPJ.

Ang mga crafts na natapos ng mga bilanggo mula sa pagsasanay ay mga gawang lampshades, jewelry boxes, baskets, ash trays at marami pang iba. Sa mga nagnanais bumili ng mga nasabing produkto, magsadya sa CPJ Compound, Tuguegarao City, Cagayan.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 4, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: