RSS

People’s Action News (02/17/2014)

03 Mar
PAC Pebrero 17 2014

Flash Mob sa buwan ng mga Puso

Isang presentasyon ang isinagawa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pangunguna ng People’s Action Center (PAC) bilang sorpresa sa mga Cagayano sa buwan ng mga Puso. Sa nasabing presentasyon, higit sa dalawang daang empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan at mga volunteer na galing sa Bin-i ti Agtutubo scholars ang naghandog ng sayaw. Ang presentasyon ay naibahagi sa pamamagitan ng pagsasayaw (Flash Mob) na may temang “Flash Mob of Love.” Nagsimula ang nasabing presentasyon noong Pebrero 14, 2014 at magpapatuloy hanggang Pebrero 23, 2014.

Ang layunin ng flash mob ay upang ipadama ang presensya ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga Cagayano at ibahagi ang adbokasiya ng Gobyerno Ti Umili (GTU) upang hikayatin sila na makiisa at makibahagi sa plano, programa at proyekto ng prubinsya. Ito rin ay isang hakbang ng Pamahalaang Panlalawigan upang ipakita na ang bawat empleyado ay mga lingkod bayan na hindi lang natatali sa loob ng kanilang opisina bagkus walang pinipiling lugar sa pagbibigay ng serbisyo.  Ito rin ay isang paraan  upang ipakita ang importansya ng bawat Cagayano sa anumang sektor na kanilang kinabibilangan sa pagkamit ng pag-unlad at pag-asenso ng prubinsya.

Sinimulan ang aktibidad sa pamilihang-bayan ng Don Domingo, Tuguegarao City noong Prebrero 14, 2014. Sa kinahapunan ng parehong araw, ang aktibidad ay isinagawa naman sa Mall of the Valley. Nagbigay din ng kasiyahan ang mga mananayaw sa mga Aparrianos noong Pebrero 15, 2014.

Hindi lang handog na sayaw ang ipinagkaloob ng Pamahalaang Panlalawigan kundi nagbahagi rin ng mga lobo, morning towels, aprons at mga polyetos na sumisimbulo sa pagpapalaganap ng adbokasiyang Gobyerno ti Umili (GTU) –  ang salubungan sa pagitan ng gobyerno at tao – sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan at mismong Cagayano – tungo sa mahigpit na pagkakatuwang at buhay na pagbibigkis.

Ipagpapatuloy ang aktibidad sa piling pamilihang-bayan sa prubinsya.

MGA PAGBATI SA KAARAWAN NI GOB. BONG ANTONIO

On behalf of the Transport Sector, as your constituents, we extend our sincerest appreciation and gratitude for the deep concern you have shown during the most desperate days of the VODA in Tuguegarao City. Matters which were not given attention by the other agencies, but you did not wait any second to come to our rescue.

You, indeed the real and undoubted leader of the province, once again showed your care and concern and you did not allow the oppression to the public transport sector.

For all these, we will be forever indebted to you  and rest assured of our endless support to whatever endeavor you will undertake. We know and see in you the most sincerest fatherly heart which we can trust.

We wish for you the best God can do and give to you on your birthday and all the days to come

“Maligayang Pagbati po sa iyong Kaarawan.”

Cagayan, Isabela and Cordillera
Van Express Federation
(CAISACO VEF)

fancy-line-hi

Sa ngalan ng ating Poong Maykapal at si Hesu Kristo na ating Tagapagligtas.

Mula sa buong Samahan ng Tuguegarao City Operators and Drivers Association (TC TODA), kami ay bumabati at dumadalangin na sana lumawig pa ang iyong buhay at dumami pa ang iyong kaarawan at iligtas ka sa anumang karamdaman at kapahamakan at lagi kang gabayan ng ating Poong Maykapal.

Kami po sa Samahan ng Tuguegarao City TODA ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, mahal naming Gobernador, sa napakalaking tulong sa aming samahan na TC TODA sapagkat isa kami sa nagawaran ng tulong pinansyal na siya naming ginamit sa Kooperatiba ng Motor Cycle Spare Parts at Emission Testing Center at ngayon ay patuloy naming napapakinabangan ng buong TC TODA.

Asahan ninyo ang aming buong suporta kasama ng aming pamilya upang isulong ang layunin at adhikain ng Gobyerno Ti Umili.

Muli maraming salamat po Gob. Bong Antonio at maligayang bati sa inyong ika-62 na Kaarawan.

Tuguegarao City Operators and
Drivers Association (TC TODA)

fancy-line-hi

With your sincere and generous heart
You deserve all the blessings God  has given and
will give you…
A very very Happy Birthday Gov!

Solana Tricycle Operators and
Drivers Association (SOLTODA)

fancy-line-hi

Ti balligi ket adda iti itutulong mo iti  padam nga tao. Gapu iti Gobyerno ti Umili, nasursuruk iti tumulung ken agsakripisyo. Nagbalin nga inspirasyon ko ti panagbasak ti kinarigat ti biag gapu ta ammuk ken adu makitkitak nga agtutubo nga di nakapagadal gapu’t kinarigat.

Agyaman ken naragsak a panagkasangay mu Gob. sapay kuma ta agnanayun ti salun-at mo ken iti pamilyam.

Archieta A. Guzman
BTA Iskolar
MCNP-ISAP (BSHRM-4)

fancy-line-hi

Kung kaya’t bilang pinalad na iskolar ng bayan gagawin ko ang nararapat at naaayon upang hindi masayang ang perang inilalaan sa akin ng pamahalaan para sa aking pag-aaral. Mag-aaral ako ng mabuti para balang araw mabigyang katuparan ko ang aking mga mithiin sa buhay at upang makapaglingkod rin ako sa bayan at makatulong sa kapwa ko mamamayan gaya ng walang kapantay na pagtulong mo sa amin bilang ama ng ating lalawigan. Sana mas marami ka pang matulungan at mabiyayaang ibang tao na nangangailangan.

Maraming Maraming salamat Gob.!

Joan Palattao
BTA Iskolar
CSU-Andrews Campus

fancy-line-hi

B – Baliwan na ti klase iti panagbiyag mi a kas maysa nga estudyante
O – Olibo iti ayamuum ti ayat na kadakami nga skolar na
N – Nadalus ti puso na a mangted ti ayat na kadakami
G – Gubuayan ti napintas a pangadalan

Agyaman nak Gob. ta sika ti nagbalin a silaw mi tapnun ti ayat mu kadakami ket isu met lang ti ipaay mi ti kalugaran mi. I wish you good health and more birthdays to come!

Joseph Valdez
BTA Iskolar
CSU – Lallo Campus

fancy-line-hi

Salamat po Gobernador Alvaro “Bong” T. Antonio at nagsilbi kayong ilaw. Pinapangako ko pong mas magiging mabuti at kapakipakinabang na Cagayano. Sana po manatili kayong matulungin at may pusong handang magsilbi at tumulong sa lahat.

Salamat po at maligayang bati. Nawa’y patuloy kayo at ng pamilya mo na gabayan at buhusan ng biyaya ng grasya ng ating Panginoong Maykapal.

Ludivina Babaran
BTA Iskolar
CSU – Andrews Campus

fancy-line-hi

May you continue to be a blessing to others as God continues to use you as a LAMP to help young people reach their goals through your scholarship program and by extending your helping hand to all the Barangays in the Province.

Virgilio A. De Asis  and Constituents
Punong Barangay
Centro Northeast, Solana

fancy-line-hi

We want you to know that we appreciate very much every kindness you have shown to all of us especially through the Gobyerno ti Umili which brings the government closer to the people.

Lazaro B. Maggay, Jr.
Punong Barangay
President, Liga ng mga Barangay – Enrile Chapter

fancy-line-hi

Today, we remember you with a special prayer. May God fill your heart with much love, your soul with peace, your mind with wisdom and your body in the best of health.

Pedro D. Maranion
Punong Barangay
Bauan East, Solana

fancy-line-hi

Ita nga aldaw Gob. awatem ti naimpapusoan nga kablaaw ko agraman ti sibubukel nga barangay ko iti nasagat, napnuwan parabur nga inka panagkasangay. Ikkan naka ni apo diyos ti naan anay nga kired, sirib, salun-at agraman ti sibubukel nga pamilyam tapno agtultuloy ti inka panangtulong ti adu nga barbarangay nga saksakupen ti prubinsya ti CAGAYAN

Ruben F. Martinez
Punong Barangay
Casingsingan Norte, Amulung

fancy-line-hi

At the outset, may I greet you a “HAPPY BIRTHDAY”. Today is the most precious day to mark again the significance of a new beginning and to fulfill the task of a good son, an indispensable leader of governance in the Province of Cagayan Honorable Governor ALVARO “BONG” T. ANTONIO. You are an exemplary leader in all aspects addressing the needs of the entire Cagayanos through programs, projects and activities given to the different sectors in the Province of Cagayan.

Eduardo B. Celestino, Jr.
Punong Barangay
Bgy. Caritan Norte, Tuguegarao City

fancy-line-hi

index

The people of Cagayan have seen how good a leader you are. You have indeed made a difference and brought the government closer to the people. I know by now that you have not only gained their respect, but their love as well.

As a Local Chief Executive, I am so proud to have you as my Boss. But, I am even more proud to have you as my PAPA.

I think the people of ALCALA will agree with me when I say that the greatest gift is having you for a father.
Happy Birthday Apung!

pirmaHON. CRISELDA I. ANTONIO
Alcala Mayor

fancy-line-hi

Cagayan Seal

Isang malugod na pagbati sa mga mambabasa ng lathalain ng People’s Action Center!
Isa na namang karangalan sa akin ang mabigyan ng pagkakataong maipaabot sa aking mga kababayan ang aking saloobin.

Ako ay nagagalak sa patuloy na paglawak ng kamalayan ng mga Cagayano sa mga isyung nakakaapekto sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa mga taong gumugol ng kanilang panahon at pagod na nagbunga sa bawat pahina ng lathalaing ito, ang aking taos-pusong pasasalamat.

Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang iparating ang aking mainit na pagbati sa ating butihing Gobernador, ang Ama ng Cagayan, Gobernador Alvaro “Bong” T. Antonio, ng maligayang kaarawan. Nawa’y patuloy kang biyayaan ng Poong Maykapal ng marami pang taon na pagsisilbi sa bayan. Sa tagal ng iyong paninilbihan at pagtulong sa kapwa, napatunayan mo na ang pagsulong sa kapakanan ng bawat Cagayano ang iyong pangunahing layunin sa buhay. Ako’y nagpapasalamat sa iyong mga payo, sa paggabay sa akin at sa mahabang panahon ng pagkakaibigan. Ako ay patuloy na maniniwala at susuporta sa iyong mga adbokasiya. Muli, Maligayang Kaarawan sa iyo Manong!

Bilang panghuli, hangad ko ang patuloy na paglawak ng naaabot ng lathalaing ito. Ang aktibong pakikiisa ng bawat Cagayano ang susi sa patuloy na pag-unlad ng ating lalawigan.
Maraming salamat po.

Vice-SignLEONIDES “ODI” N. FAUSTO
Bise-Gobernador

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 3, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: