RSS

People’s Action News (03/03/2014)

10 Mar
PAC Pebrero 3 2014

Ang deligasyon ng Cagayan sa CAVRAA

Muling pinatunayan ng mga atletang estudyante mula sa prubinsya ng Cagayan ang muling pagkamit ng pang-apat na kabuuang kampeonato sa ginanap na Cagayan Valley Regional Athletic Association Meet (CAVRAA) 2014 noong Pebrero 25-28, 2014 sa Cabarroguis, Quirino. Pinamalas nila ang lakas, kakayahan, dedikasyon, sakripisyo at talento na naging pundasyon upang maitala sa kasaysayan ang prubinsya bilang numero uno sa sports.

Kabilang sa kanilang nakatunggali ay ang mga atletang galing sa Batanes, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Cauayan City, Ilagan City, Santiago City at Tuguegarao City.

Sa labinwalong sports events na nahahati sa Elementary at Secondary level, nanguna ang Team Cagayan sa pagkuha ng medalyang ginto. Bilang pangkalahatang resulta, umani ang Team Cagayan ng 363 na puntos mula sa elementary level at 399 na puntos naman sa secondary level na may kabuuang 762 na puntos upang tanghalin na over-all champion sa CAVRAA.

Bunsod din ito ng suporta ng prubinsya sa mga atleta sa pamamagitan ng pagtalaga ng 23 trainers upang lalong magabayan at mahasa ang kanilang kakayahan at talento, pagsaayos ng pagkain na dumaan sa mga DepEd nutritionist at dietician upang masiguro na malusog ang bawat bata at pagbigay ng mga kaukulang gamit pang-sports tulad ng sapatos at uniporme para sa maayos na pakikipagkompetisyon.

Dagdag pa rito, nagbigay ang Pamahalaang Panlalawigan ng insentibo sa mga manlalarong nakakuha ng mga medalya. Sa mga team events tulad ng basketball at volleyball, P20,000.00 ang ibinigay sa mga nagkamit ng gold, P10,000.00 para sa silver at P5,000.00 para sa bronze na medalya. Habang sa indibidwal events tulad ng athletic at archery, P5,000.00 sa gold, P3,000.00 sa silver at P1,000.00 para  sa bronze na medalya.

Naniniwala ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan na kahit sa panahon ngayon na may presensya ng pagkakalulong ng ilang kabataan sa mga masasamang bisyo at natatali sa paglalaro ng cyber game, ang maayos na mga programa tulad ng sports na nagdudulot ng pagpapaunlad at pagdidisiplina sa sarili ay mahuhubog ng tama ang pagkatao ng kabataan at mailalayo sila sa masasamang bisyo.

Kaugnay din nito ang unti-unting pagkikilala sa prubinsya ng Cagayan sa larangan ng sports sa buong bansa. Nariyan ang paglahok sa mga national competition tulad ng Shakeys V-league at PBA D-league.

PROVINCIAL EVALUATION PARA SA GAWAD SAKA SEARCH, SINIMULAN NA

Sinimulan na kamakailan ang provincial evaluation para sa Gawad Saka Search 2013-2014 na pinangunahan ng Department of Agriculture at Office of the Provincial Agriculturist (OPA).

Ang nasabing evaluation ay mas maagang ginanap ngayong taon upang makahabol ang prubinsya sa taunang Regional Search na gaganapin sa Marso 10-23, 2014.

Ang Gawad Saka ay taunang patimpalak sa larangan ng agrikultura. Ito ay naglalayong mabigyan ng pagkilala ang mga magsasaka, grupo ng magsasaka at grupo ng mga kababaihan na patuloy na nagpapaigting sa industriya ng agrikultura sa bansa.

Dalawampu’t apat (24) na kategorya ang nakalaan sa nasabing patimpalak. Ilan sa mga kategorya sa Gawad Saka ngayong taon ay ang pagkilala sa Outstanding Rice Farmer, Outstanding Corn Farmer, Outstanding Fisherfolk, Outstanding RIC, MAFC, PAFC, Outstanding Rural Women Achievers at marami pang iba.

Noong nakaraang taon, limang (5) kategorya ang pinanalunan ng prubinsya ng Cagayan sa National Search. Ito ay ang Outstanding Agri-entrepreneur (Miguel B. Decena, Jr. ng Maddarulug, Enrile), Outstanding Fisherfolk (Arsenio L. Dela Pena ng Taggat Norte, Claveria), Outstanding Young Farmer/ Fisherfolk Organization (Hilltop 4H Club ng Sta. Clara, Gonzaga), Outstanding Provincial Agricultural and Fishery Council o PAFC, at Oustanding Fisheries and Aquatic Resources Management Council (Claveria FAMRC ng Claveria).

Ipapakilala ang mga nominees ng prubinsya para sa Regional Gawad Saka Search sa darating na Marso 5, 2014.

INTER-OFFICE SPORTSFEST 2014

Magsisimula sa Marso 6, 2014 hanggang Abril 5, 2014 ang 5th Governor Alvaro T. Antonio Inter-office Sportsfest 2014. Ang sportsfest ay isang paligsahan sa pagitan ng mga empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan upang maipamalas ang kanilang kakayahan at talento hindi lamang sa serbisyo publiko kundi sa larangan din ng sports. Isa rin itong uri ng aktibidad na magbibigay saya at magpapatatag ng pagkakaisa at kooperasyon. Dagdag pa ang pagtugon sa pangangailangang magkaroon ng malusog na pangangatawan at pag-iisip ang mga empleyado.

Sa sportsfest, nahahati sa anim na grupo ang lahat ng mga departamento ng Pamahalaang Panlalawigan. Sinisimbulo ng anim na kulay ang bawat grupo. Ang “Blue Team” ay binubuo ng Governor’s Office, Chief of Staff, People’s Action Center, Provincial Information Office, Provincial Legal Office, Provincial Museum Office, Provincial Tourism Office at Provincial Social Welfare and Development Office. Ang “Red Team” ay ang departamento ng Office of the Vice Governor, Sangguniang Panlalawigan, Provincial Warden’s Office, General Services Office at Provincial Library. Ang bumubuo sa “Orange Team” ay ang Provincial Engineering Office, Motorpool, at Economic Enterprise Office. Ang “Lavender Team” ay binubuo ng Office of the Provincial Administrator, Provincial Natural Resources and Environment Office, Provincial Human Resource Managament Office, Provincial Agriculturist Office, Provincial Planning and Development Office at Provincial Veterinary Office. Ang “Yellow Team” ay ang Provincial Health Office at District Hospitals. Samantala ang “Green Team” ay binubuo ng Provincial Budget Office, Provincial Treasurer’s Office, Provincial Accountant’s Office at Provincial Assessor’s Office. Sa bawat team ay may nakatalagang Team Coordinator na siyang makikipag-ugnayan sa mga impormasyon at iskedyul ng palaro.

Ang anim na grupo ay magtutunggali sa tatlong sports events kabilang ang basketball, volleyball at badminton. Gaganapin ang mga aktibidad kada Huwebes at Biyernes upang hindi mapabayaan ang kanilang trabaho at tuloy-tuloy pa rin ang gawaing serbisyo publiko ng mga empleyado.

Mag-uumpisa ang aktibidad sa isang fun run sa ganap na alas sais ng umaga. Ang rota ng fun run ay magsisimula sa Main Gate ng Pamahalaang  Panlalawigan hanggang DepEd, Tuguegarao City pabalik sa pinagsimulan. Susundan ito ng isang programa bilang pagbubukas ng Inter-office Sportsfest 2014.

KAYANG GAMUTIN ANG LEPROSY O KETONG

Ang ketong o leprosy ay isang uri ng sakit sa balat na sanhi ng isang leprosy  bacilli. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng paglanghap ng hanging may mikrobyo na mula sa pagsasalita, pag-ubo o pagbahing ng taong taglay ang sakit na ito. Ngunit ang taong may malakas na resistensya at kumpleto sa bakuna ay hindi madaling mahawa.

Ang ilan sa mga palatandaan ng ketong ay ang mga sumusunod:
. Pamumuti o pamumula ng balat
. Hindi pinagpapawisan
. Walang nararamdaman o pamamanhid ng
kamay o paa
. Hindi tinutubuan ng balahibo
. Hindi paggaling ng mga nabanggit na
palatandaan

Kung nakakaramdam ng  alinman sa mga sintomas na nabanggit at upang maiwasan ang epekto ng leprosy tulad ng pagkalagas ng buhok sa kilay, paglubog ng ilong, pamamanhid ng kamay o paa, nahihirapang ipikit ang mata, pangangapal ng tainga at/o pagbaluktot o pagkaupod ng mga daliri sa kamay o paa, magpakunsulta agad sa pinakamalapit na health center.

Ang kumpletong pag-inom ng Multi-drug Therapy (MDT) ang mabilis at tiyak na lunas sa leprosy. Ito ay libre sa mga health centers.

TIMEK TI BARANGAY
PUNONG BARANGAY ANNABELLE A. BARUT
BGY. TAGGAT NORTE, CLAVERIA, CAGAYAN

Ti Barangay Taggat Norte ket masarakan ti deppaar na iti laud nga amianan ti Centro ti ili a Claveria a maaw-awagan iti “Coastal Paradise of the North.” Ti Barangay Taggat Norte ket maysa kadaguiti barangay nga adda ti igid baybay ken isu pay ti pakakitaan ti landmark a managanan Apo Lakay-lakay ken Apo Baket-baket. Ditoy pay ti pakasarakan iti Lagoon Beach Resort nga daydaywen daguiti adu a turista nga aggapgapu iti naduma-duma a pagilian.

Daytoy a barangay ket idadauluan ti nagaget, nasirib ken napudno nga agserbi iti barangay ken kalugaran na, ni Punong Barangay Annabelle A. Barut. Maikadua a termino nan a kas Punong Barangay ken maikadua pay a termino a kas Treasurer Liga iti ng mga Barangay. Babaen iti napintas ken napudno a serbisyo na iti barangay, adu met daguiti pammadayaw a nagun-od ti Barangay Taggat Norte.

1. First Place Model Barangay ti Rural Category ti
Provincial Search for Model Barangay ti tawen
2012.
2. First Place Model Barangay ti Highway Category ti
Municipal Search for the Cleanest and Greenest ti
tawen 2012.
3. First Place Model Barangay ti Highway Category ti
Municipal Search for Model Barangay ti tawen
2012.
4. Most Outstanding Punong Barangay ti Highway
Category ti tawen 2012.
5. Best Secretary ti Highway Category ti tawen 2012.
6. Best Treasurer ti Highway Category ti tawen 2012.
7. Second Place ti Highway Category ti Barangay
Nutrition Council ti tawen 2012.

Ni Punong Barangay Barut ket natenneben ti panagserbisyo iti barangay. Adu metten ti nagdur-asan ti barangay na babaen ti suporta ti Sangguniang Barangay ken kooperasyon iti lumugar. Bayat ti panagtakem na a mangidaulo, napudno ken napintas ti pannakirelasyon na iti konseho na ken kasta pay kadaguiti lideres ti Prubinsya ti Cagayan nga idadauluan ni Hon. Alvaro T. Antonio. Babaen ti programa ken proyekto ti gobyerno ti umili ket dakkel unay ti naitulong na a pagsayaatan ti barangay ken lumugar.

1. Development of Lagoon Beach Resort nga agdagup
ti Php 120,000.00 idi 2011.
2. Prizes for the Inter-Purok Basketball Tournament
nga agdagup ti Php 20,000.00 idi 2012.
3. Cementing of Road ti purok Sampaguita nga
agdagup ti Php 100,000.00 idi 2013.
4. Rehabilitation of Water System Php 1,500,000.00.

Adu daguiti bisbisita nga agpaspasyar. Dakkel ti nagbaliwanen ti Taggat Norte gapu ta adun ti makita a pagsayaatan ken nagdur-asan ti barangay ken lumugar.

Nakuna pay ni Punong Barangay Barut, sapay koma nga daguiti proyekto ken programa ti gobyerno prubinsyal ket agtultuloy nga dumanun iti barangay na ken kadaguiti amin a barangay ti prubinsya tapno ti panagdur-as ken progreso ket marikna ti amin a Cagayano.

 
Leave a comment

Posted by on March 10, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: