RSS

Editorial (03/10/2014)

17 Mar

peoples action masthead final jpeg

EDITORIAL

Babae… isang salita na tumutukoy kung ano ang iyong kasarian. Alam ba natin ang  kahulugan ng isang pagiging babae? Paano nga ba natin kinikilala ang babae sa lipunan? Ano nga ba ang kanilang tungkulin at gampanin sa ating mundong ginagalawan?
Ngayong Marso, ipinagdiriwang ang buwan ng mga kababaihan. Unti-unti nang binago ng panahon at teknolohiya ang tradisyonal na pagtingin at pagtrato sa mga kababaihan.
Sa pamamagitan ng kanilang paglahok sa mga pakikibaka sa ekonomiya at pulitika, nagawang iangat ng mga babae ang kanilang katayuan.
Malaki ang pagkakaiba ng kababaihan sa sinaunang panahon at sa modernong panahon. Dati ang pagtingin sa isang babae ay mahinhin, magalang, madasalin, palaging nasa bahay at pinanganak upang pagsilbihan ang magiging asawa’t anak. Ngayon ang babae ay matapang, maabilidad, responsible at kayang tumindig sa sariling paa.
Ngunit, marami pa rin ang yumuyurak sa dignidad at pagkatao ng mga kababaihan. Naging biktima ng pinakamasasahol na abusong pisikal, sekswal, mental at emosyonal ang mga babae. Hindi ito ang naging dahilan upang mawalan ng respeto at bumaba ang dignidad ng kababaihan, bagkus ang kanilang hanay ang nangunguna sa mga sumisibol na iba’t ibang samahan na magtataguyod sa mga adhikain ng kababaihan sa lahat ng dako ng bansa at ng mundo.
Malaki ang papel ng kababaihan sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Nasa kalahating porsyento ng kababaihan ang nagpapatakbo sa ating ekonomiya. Karamihan din ng mga lingkod bayan ay puro kababaihan. Nagpapakita lamang ito na ang babae ay isang pundasyon na pinanday ng panahon upang maging ilaw hindi lamang sa loob ng tahanan kundi sa ating lipunan.
Ang mundo ng kababaihan ay hindi lamang natatali sa apat na sulok ng bahay. Hindi na kailangan manahimik kung kailangang magsalita. Hindi na kailangang maging martir at api. Ang babae ay may boses na.

Mabuhay ang mga babae!
Mabuhay ang buwan ng Kababaihan!!!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 17, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: