RSS

EDITORYAL (05/05/2014)

12 May

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

 Kaunlaran…isa sa mga 10K Agenda ng kasalukuyang administrasyon na siyang naging haligi ng paggogobyerno ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan. Kaunlaran sa lahat ng larangan at aspeto na siyang nakaangkla sa pagbabago ng antas ng kabuhayan ang pangunahing mithiin ng gobyerno at ng mamamayang Cagayano.

Napatunayan ito sa presensya ng mga proyekto at programang tunay na may epekto sa pang-araw araw na buhay at gawain ng mga Cagayano. Isa na rito ang mga proyektong imprastraktura tulad ng mga daan, tulay, dam, bagong kalsada, gusali, makabagong teknolohiya at pasilidad lalo sa pangkalusugan, pangkabuhayan at pampalakasan at iba pang pampublikong pasilidad at gusali na may malaking epekto sa pag-unlad ng ekonomiya ng Cagayan.

Sa katunayan, ang isa sa mga prayoridad na proyekto ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ay ang pagtatayo ng mga Small Water Impounding Projects (SWIP) na siyang magpapalago ng pangunahing pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga Cagayano, ang sektor ng agrikultura. Hindi maikakaila na ang prubinsya ng Cagayan ay kilala bilang isa sa pangunahing produser ng mga produktong pang-agrikultura. Sa pamamagitan ng SWIP, naisasaayos ang sistema ng irigasyon na siyang kailangan ng mga palayan at maisan. Nagdudulot ito ng malaking produksyon ng mga produktong agrikultura na nagpapataas ng kinikita ng mga Cagayano. Bukod pa rito, maaari ring magamit ang SWIP sa pagpaparami ng isda partikular ang tilapia na pwedeng maging alternatibong pangkabuhayan ng mga Cagayano. Kabilang din ang pagpapaunlad ng mga SWIP areas upang maging eco-tourism spot na siyang magpapalago ng turismo sa prubinsya. At upang maging eco-tourism spot, puspusan ang ginagawang tree planting activities at ibang pangkalikasang aktibidad na may malaking epekto hindi lamang sa pagpapaganda ng lugar kundi sa pagsolba ng climate change at pagpigil sa posibleng malaking pinsala na dala ng mga kalamidad.

Tunay na may malaking epekto ang pagkakaroon ng mga pampublikong istraktura at pasilidad sa pagkamit ng kaunlaran. Mapapalago nito ang kalakalan na siyang magdadala ng trabaho at magpapalakas ng turismo na nagdadala ng asenso.

Ngunit huwag nating kalimutan na sa pagkamit ng tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago, kinakailangan ang pagkakaisa, buhay na pagbibigkis at mahigpit na pagkakatuwang ng gobyerno at mamamayan. Ang pakikilahok at pakikibahagi sa mga proyekto at programa mula sa pagbuo, pagpapatupad hanggang sa pagsubaybay sa mga ito ang tunay na kahulugan ng kaunlaran. Iyan ang Gobyerno ti Umili.

 
Leave a comment

Posted by on May 12, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: