RSS

Timek ti Barangay 3rd District (05/12/2014)

19 May

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

PAGTATAPOS NG ALS SA BAYAN NG SOLANA

Kamakailan ay nagbigay ng medalya ang Pamahalaang Panlalawigan sa pamamagitan ni Gobernador Alvaro T. Antonio para sa mga nagtapos na mag-aaral sa Alternative Learning System (ALS) sa bayan ng Solana.

Naganap ang pagtatapos sa gymnasium ng Solana noong Mayo 6, 2014, at ang bilang ng mga nagtapos ay 146 sa buong bayan ng Solana.

Ang mga medalya na ito ay simbolo ng kasipagan at kagustuhan ng bawat ALS na nakapagtapos at bilang ehemplo sa susunod pang henerasyon na nais makapagtapos ng pag-aaral. Ito rin ang paraan upang lalo silang maengganyo na pagsikapan at ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo lalo na’t ang Pamahalaang Panlalawigan, sa pamamahala ni Gob. Antonio, ay nakatuon sa 10K agenda upang lalong mapalawig ang pagsalubong ng tao at gobyerno.

Sa mga nagtapos, may nag-apply sa programa ni Gob. Antonio na BTA Scholarship, na may layunin na tulungan ang mga nangangailangan (Indigent Families) upang maipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo.

Ang programang ito ay instrumento ng bawat ALS graduate na ibigay ang kanilang sandaang porsentong sinseridad at interes na makibahagi sa programa ni Gob. Antonio, na siyang layunin ng Gobyerno Ti Umili-ang pagsalubong ng tao sa gobyerno, gobyerno sa tao.

Namigay din ng medalya ang Pamahalaang Panlalawigan noong Abril sa pamamagitan ni Gob. Antonio sa lahat ng paaralan sa elementary at sekondarya sa bayan ng Solana.

Ang programang ito ay nag-umpisa noong naluklok si Gob. at nagpapatuloy pa sa kasalukuyang taon at darating pa.

 
Leave a comment

Posted by on May 19, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: