RSS

EDITORYAL (06/02/2014)

10 Jun

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Ang paligsahan ay isang kaparaanan upang maihanda at mapahusay ang angking galing, abilidad, talino at kakayanan ng isang indibidwal. Ito rin ay isang pagsasanay sa isang indibidwal na harapin ang mga hamon at pagsubok gamit ang sipag, tiyaga, disiplina, determinasyon, lakas ng loob at tiwala sa sarili upang magtagumpay, matuto at umunlad.

Sa mga kadahilanang ito, patuloy ang suportang ibinibigay ng Pamahalaang Panlalawigan sa larangan ng paligsahan at sports. Kabilang dito ang pagpapaunlad sa Cagayan Sports Complex at ang walang pagmamaliw na  suporta at ayudang ibinibigay nito sa mga atletang Cagayano na siyang nagdala sa Cagayan upang makilala sa buong nasyon.

Kasama rin ang pagpapaunlad ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga empleyado hindi lamang sa usapin ng serbisyo publiko kundi sa larangan din ng pagpapahusay sa kanilang pisikal, mental at emosyonal na aspeto. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga palaro at paligsahan, napapagtibay nito ang pagsasamahan ng mga empleyado, natutunan nila kung paano ang pakikipagkapwa-tao at napapatatag ang pagkakaisa at kooperasyon. Natutunan din nila ang sipag, tiyaga at disiplina sa sarili upang magtagumpay at umusad sa trabaho.

Kaugnay din nito ang pagtuwid sa landas ng ating kabataan upang mailayo sila sa tukso na maaaring sumira sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng pagsali sa mga paligsahan at laro, naigugugol nila rito ang kanilang oras at lakas ng katawan. Natutunan din nila ang pagkakaroon ng disiplina, determinasyon, dedikasyon at ang pagtugon ng positibo sa mga hamon at pagsubok. Ito rin ay isang paraan upang mapalalim ang pagkatao ng mga kabataan sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan sa pangkalahatan at pagkakaroon ng tiwala sa sarili.

Ang paligsahan ay nagbibigay ng oportunidad upang magtagumpay. Kabilang na rin ang paghahanda sa indibidwal sa hamong matuto at magsikap gamit ang lakas ng loob, determinasyon at pagtugon ng positibo at praktikal na pang-unawa sa buhay na hindi hadlang ang kahirapan o kapansanan. Kasama rin dito ang sipag, tiyaga, disiplina at pakikipagkapwa-tao upang umunlad at mapahusay ang sarili. At sa kabila ng tagumpay at parangal na tinatamasa, ating tandaan ang kaakibat nitong responsibilidad, pagpapakumbaba, pagkakaroon ng tamang prinsipyo, pagpapahalaga sa kapwa at hindi pasisilaw sa anumang masamang maidudulot nito tulad ng pang-aabuso at tukso ng pera.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 10, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: