RSS

EDITORYAL (07/14/2014)

25 Jul

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Sa pagpapaigting at pagpapatibay ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa usaping pangkarapatan, patuloy na isinusulong nito ang pagsaalang-alang sa interes at kapakanan ng mamamayang Cagayano. Ang mga programa, proyekto at serbisyong isinasagawa ng Provincial Legal Office (PLO), isang sangay nito, ay napapatatag ang kapayapaan at seguridad ng mga Cagayano. Dagdag pa rito ang pagsasakatuparan ng Pamhalaang Panlalawigan sa isa sa mga 10K Agenda ng kasalukuyang administrasyon, ang Katarungan.


Ang patuloy na pagsulong sa pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatang pantao at ang pagsisiguro na walang napagkakaitan sa tamang proseso ng batas ay isa sa mga layunin ng PLO. Kasama rito ang pagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga mahihirap na hindi kayang magbayad ng regular attorney’s fee upang sila ay idepensa sa kasong kanilang kinasasangkutan.


Ang paggabay din ng naturang opisina sa Pamahalaang Panlalawigan at sa mga bayan ng prubinsya sa pamamagitan pagbibigay nito ng mga legal na opinyon, payo at rekomendasyon ay may malaking epekto upang maiwasan ang mga kasong sibil o administratibo. Sa pamamagitan rin nito, magiging matiwasay at maayos ang operasyon ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan at ng mga lokal na pamahalaang nasasakupan nito.


Ang pagbibigay din ng mga oryentasyon patungkol sa batas at karapatan sa mga opisyales at mamamayan ng barangay ay tunay na makakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, posibleng kasong sibil, criminal at administratibo na siyang makakasira sa kapayapaan, kaayusan at seguridad ng barangay.


Sa pagbigay din ng suporta ng PLO sa ibang ahensya ng gobyerno tulad sa Philippine National Police (PNP), napapanatili at nasisiguro nito ang pagkakaroon ng kaayusan at kapayapaan sa buong prubinsya.


Katarungan at kapayapaan… makakamit natin ito sa patuloy na pagbubuklod, pagdadamayan, pagkakaisa at pagkakaroon ng pagkaka-uunawaan, respeto at katarungan. Muling idinidiin nito ang kahalagahan ng partisipasyon ng bawat Cagayano sa pagpapanatili ng ng kapayapaan at kaayusang tungo sa pag-unlad ng prubinsya.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 25, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: