RSS

EDITORYAL (08/04/2014)

11 Aug

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Kalusugan… isa sa mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan. Kabilang ito sa 10K agenda ng kasalukuyang administrasyon na siyang sagot sa pangangailangang magkaroon ng malusog na pangangatawan at pag-iisip ang bawat Cagayano.


Prayoridad ng Pamahalaang Panlalawigan ang pagbibigay ng pantay-pantay, abot-kaya at de-kalidad na kalusugan para sa lahat ng Cagayano, lalo na sa mga nangangailangan, at manguna sa pagbibigay ng magandang serbisyo at ang maging pinakamahusay sa larangan ng kalusugan. Sa kadahilanang ito, patuloy na naghahanap ang Pamahalaang Panlalawigan ng mga paraan upang maihatid sa mga Cagayano ang mga kailangang serbisyo publiko.


Kabilang dito ang pagsasagawa ng isang Health Summit upang malaman ang sitwasyon at iba pang pangangailangan ng mga ospital sa prubinsya. Ito rin ay isang pagpupulong upang magkaroon ang Pamahalaang Panlalawigan ng plano at ideya kung paano pasisiglahin ang sistema nang pangangalaga ng kalusugan ng mga Cagayano. Dagdag pa ang pagbibigay ng solusyon sa mga problemang hinaharap ng mga medical service providers ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan.


Bukod sa pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga pasilidad na pangkalusugan ng pamahalaan kaakibat din nito ang pagpapaunlad at pagpapahusay sa mga empleyadong nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Kabilang din ang pakikipagtulungan ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga ahensyang may kaugnayan sa pangkalusugan tulad ng Department of Health (DOH), Philippine Health Insurance Company (PhilHealth) at iba pa. Ito ay upang maibigay sa mga Cagayano ang epektibo, dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at patuloy ang pagpapabuti ng mga benepisyong medikal lalo ang mga nangangailangan.


Kaugnay din nito ang pagbibigay at pagpapaabot ng tama at napapanahong impormasyon at pagsasanay upang masiguro ang wastong kalusugan at maiwasan ang pagkakaroon ng malalang sakit ang bawat Cagayano.


Tunay ngang mahalaga ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ngunit huwag din natin isantabi na kaakibat nito ang pagkakaroon ng masiglang pag-iisip at pakikitungo sa kapwa. Dapat makipagtulungan upang ang inaasam na magkaroon ng malusog na pangangatawan at isipan ay makamtan. Ang kalusugan ay responsibilidad ng bawat Cagayano sapagkat dito nakasalalay ang kapakanan ng bawat isa.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on August 11, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: