RSS

People’s Action News (09/15/2014)

23 Sep

PA Sep 15Sa pangalawang serye ng PIO dokumentaryo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pangunguna ng Provincial Information Office (PIO), tinalakay ang kahalagahan ng edukasyon, proyekto at ang mga programa ng Pamahalaang Panlalawigan upang  matugunan ang pangangailangan ng mga Cagayano sa aspetong pangkarunungan. Ang PIO dokumentaryo ay ipinapalabas sa RBC Cable, 5:30-6:30 ng hapon, mula Lunes hanggang Linggo. Ito rin ay ipinapalabas sa lahat ng cable stations sa buong lalawigan.

Nilalaman ng nasabing PIO dokumetaryo ang pagpapakita ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa pagbibigay halaga nito sa edukasyon bilang sagot sa kahirapan ng isang pamilya. Ito rin ay isang panghabambuhay na kayamanan na hindi basta-basta maaangkin ninuman. Kung kayat sa kabila ng kahirapan sa buhay, sinisikap ng mga Cagayanong maitawid ang kanilang hikahos na kalagayan mapag-aral lamang ang kanilang anak. Pinapangarap nilang makapagtapos ang kanilang anak ng kursong makapagbibigay sa kanila ng maayos at magandang trabaho na siyang mag-aangat sa antas ng kanilang kabuhayan.

Tinalakay din ng dokumentaryo ang mga problema pagdating na sa lebel ng kolehiyo. Natalakay ang problema sa mataas na matrikula lalo sa mga pribadong paaralan. Sa kadahilanang ito, naitala ng Commission on Higher Education (CHED) ang 73% drop out rate sa kolehiyo dala ng kahirapan. Maraming kabataan ang tumigil sa pag-aaral dahil hindi na kaya ng kanilang mga magulang ang mga kailangan sa kanilang pag-aaral. Ang ilan ay tumitigil pansamantala upang maghanap ng trabaho at ang iba ay hindi na nakakabalik sa pag-aaral.

Kung kaya, puspusan ang aksyon ng Pamahalaang Panlalawigan para matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang Cagayano upang makapag-uwi ng diploma at matupad ang kanilang mga pangarap. Ang karunungan ang isa sa mga pokus ng kasalukuyang administrayon. Tinitiyak ni Gobernador Alvaro T. Antonio na matugunan ang pangangailangan ng mga Cagayano sa aspeto ng edukasyon. Nakapaloob ito sa isa sa kanyang 10K agenda, ang Karunungan. Sa ilalim ng agendang karunungan, nailunsad ang Bin-I ti Agtutubo Scholarship and Youth Development Program (BTA-SYDP). Ang programang ito ay binubuo ng apat na kategorya: una ang Full Scholarship na nagbibigay ng P7,500.00 kada semestre sa bawat kwalipikadong estudyanteng kumukuha ng regular courses, pangalawa ang Student Assistance na nagkakaloob ng P2,000.00 kada semestre sa bawat kwalipikadong estudyanteng kumukuha ng regular courses, pangatlo ang Special Program for the Employment of Students (SPES-OJT Component na nagbibigay ng P2,500.00 kada taon sa bawat kwalipikadong estudyante na nasa higher years at kumukuha ng regular courses at ang pang-apat ay ang Cagayan Technical Education Scholarship Program (CTESP) na  nagkakaloob ng P2,500.00 kada taon sa bawat kwalipikadong estudyanteng kumukuha ng technical-vocational courses. Kabilang din sa mga programang pang-edukasyon ay ang Special Program for the Employement of Students (SPES), pagsuporta sa mga guro ng Provincial School Board at ang pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga istrakturang pang-edukasyon.

Ang BTA-SYDP ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga kabataang Cagayano upang maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Layunin din ng nasabing programa ang pagpapaunlad, pagpapalawak sa kanilang kaalaman at paggabay sa mga kabataang Cagayano upang maging isang responsableng mamamayan. Mahigit sa 2,000 kabataang Cagayano ang natutulungan ng Pamahalaang Panlalawigan. Ang mga kabataang ito ay kabilang sa mga pamilyang hikahos sa pamumuhay na walang kakayanan upang masustentuhan ang kanilang mga pangangailangang pang-edukasyon. Ayon kay Teofilo V. Paulasa Jr., tagapangasiwa ng People’s Action Center (PAC), ang BTA-SYDP ay nagbibigay ng oportunidad sa mga Cagayano upang maiangat ang kanilang pamumuhay, kasabay ang paggampan ng kanilang tungkulin at responsibilidad bilang isang kabataang Cagayano.

Nabanggit din sa naturang dokumentaryo ang pagsubaybay ng PIO, sa tulong ng PAC, sa mga naging BTA-SYDP iskolars na nakahanap na ng magandang trabaho. Tunay na nakatulong ang nasabing scholarship program sa mga kabataang Cagayano pati sa kanilang pamilya. Laking pasalamat ng mga ito sa Pamahalaang Panlalawigan na siya nilang naging katuwang at kasangga upang matupad ang kanilang pangarap.

Patuloy din ang BTA-SYDP at ang ibang programa ng Pamahalaang Panlalawigan upang masiguro na mahubog ang mga kabataan at matugunan ang kanilang mga pangangailan sa aspeto ng edukasyon.

Laman din ng dokumentaryo ang mensahe ni Gobernador Alvaro T. Antonio. Ayon sa kanya, tataya ang Pamahalaang Panlalawigan sa mga kabataang Cagayano para sila ay mahubog, maging edukado, maging responsableng mamamayan, maging produktibo at maging magaling na lider. Sa pamamagitan nito, magiging maunlad ang ating prubinsya at magkakaroon tayo ng mga matatalinong bata na siyang marunong tumimbang sa tama at mali. Magkakaroon ng mga batang may kakayanang malaman kung ano ang makakabuti at hindi makakabuti sa kapwa. Sa pamamagitan ng magandang edukasyon, makakamtam ang mga layuning nabanggit.

Nabanggit din sa dokumentaryo ang SPES na naglalayong mabigyan ang mga kabataan at magulang upang matugunan ang pangangailangang pinansyal pangmatrikula at para na rin sa kanilang iba pang pangangailangan. Sa programang ito, magtatrabaho ang mga SPES beneficiaries sa mga opisina ng Pamahalaang Panlalawigan katumbas ang sahod na siya nilang magagamit sa kanilang pag-aaral. Layunin ng programa ang ipakilala sa mga kabataan ang tunay na serbisyo publiko na hindi inuuna ang sarili, bagkus ang iniisip ay ang kapakanan ng nakararami na siyang kahulugan ng paggogobyerno. Ito rin ang programang humuhubog sa angking galing, talino at kakayanan ng mga kabataan para sa ikauunlad ng prubinsya.

Paano ko mapapaunlad ang aking kalusugang pangkaisipan (mental health)?

Ang pagpapanatili ng mabuting kalusugang pangkaisipan ay isang prosesong pambuong buhay. Ang susi sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng iyong kalusugang pangkaisipan ay ang pangangalaga sa iyong sarili. Ang ibig sabihin nito ay ang pangalagaan ang iyong sarili sa pisikal, sa emosyonal at mga pangangailangang ispiritwal.

Ang Samahan ng Kalusugang Pangkaisipan ng Canadian (Canadian Mental Health Association) ay nagkakaloob ng mga tip na ito para sa kalusugang pangkaisipan (mental health):

Magtaguyod ng kompiyansa.
Kumain ng tama, panatiliing husto ang pangangatawan.
Maghanda ng panahon para sa pamilya at mga kaibigan.
Magkaloob at tumanggap ng suporta.
Magsagawa ng makatwirang badyet.
Magboluntaryo.
Pamahalaan ang stress.
Humanap ng lakas mula sa mga numero.
Kilalanin at harapin nang kusang loob.
Pag-aralan ang pagiging mapayapa sa iyong sarili.

Para sa mga karagdagang impormasyon:

Mental Health & Addiction Information http://findlink.at/mental

Navigating Mental Health Services in Toronto – A Guide for Newcomer Communities     http://findlink.at/mhgnewcom
Mental Health Services Information Ontario (MHSIO)
http://findlink.at/mhhelpline

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on September 23, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: