RSS

People’s Action News (09/22/2014)

01 Oct

PA Sep 22Banuar ti Agdama Livelihood and Economic Development Program (BTA-LEDP) – isa sa mga programa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan na naglalayong ipakita at paunlarin ang kakayanan, talino, diskarte at angking galing ng mga Cagayano sa pamamagitan ng pagtangan at pagpapatakbo ng proyektong pangkabuhayan na tunay na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito rin ay programang pangkabuhayan na nagbibigay ng trabaho at dagdag na kita sa mga Cagayano.

Sa pamamagitan ng BTA-LEDP, nagkakaroon ang mga Cagayano ng pagkakataong magkaroon ng kumikitang negosyo upang maiangat ang antas ng kanilang kabuhayan. Naipapamalas din ng programang ito ang pagiging malikhain ng mga Cagayano sa pamamagitan ng tamang paggamit ng likas yaman na matatagpuan sa komunidad na maaaring pagkakitaan. Sa pamamagitan nito, matuturuan ang mga Cagayano na maging madiskarte at hindi na lamang laging umaasa sa ayudang maibibigay ng gobyerno.

Ang nasabing programa ay nagbibigay puhunan o dagdag puhunan na pautang sa mga Cagayanong nagnanais na magpatayo ng negosyong kanilang kinahihiligan at tiyak ang kita. Ito ay walang interes (0% interest) na babayaran sa Pamahalaang Panlalawigan sa loob ng dalawang taon. Maaaring bayaran ang nahiram na puhunan ng buwanan, kada-quarter, kada-anim na buwan o kada-taon depende sa produksyon ng negosyo at kapasidad ng humiram na magbayad

Ang mga benepisaryo ng programa ay pormal na grupong rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Securities and Exchange Commission (SEC), Cooperative Development Authority (CDA), Department of Labor and Employment (DOLE), Local Government Units (LGUs), at iba pa. Ang mga kinakailangang dokumento sa pag-aaply sa programa ay ang mga sumusunod:

1.    Letter of Intent
2.    Duly accomplished BTA-LEDP application form
3.    Business/Project proposal
4.    Board Resolution – states intent and appointment of a point person to transact on their behalf
5.    Certificate of Barangay Residency
6.    Audited Financial (if any)
7.    Certification/proof of existence as a registered organization/group from SEC, CDA and other accredited government agencies

Kapag nakompleto na ang nasabing rekisitos na kailangan, maaari itong ipasa sa People’s Action Center (PAC), isang opisina sa Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan na siyang nakatalaga sa pagpapatupad ng  programang BTA-LEDP.

Ang ninanais na negosyo ng aplikante ay dadaan sa pag-aanalisa at abalwasyon ng BTA-LEDP Committee upang masiguro ang pagiging ang ilang opisina ng Pamahalaang Panlalawigan tulad ng Office of the Provincial Agriculturist (OPA), Provincial Veterinary Office (PVET) at iba pa sa pag-aaral at pagbibigay ng rekomendasyon at suhesyon patungkol sa negosyong ninanais ng aplikante.

Sa kasalukuyan, 136 na ang grupong nabigyan ng puhunan para sa kanilang negosyo. 10,726 na ang benepisaryo ng nasabing programa. Karamihan sa mga pangkabuhayang proyekto ay puhunang pambili ng mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda, talipapa, livestock at iba pa.

Puspusan din ang pagsubaybay ng BTA-LEDP Committee upang masiguro ang maayos, malinis at magandang patakbo ng negosyo ng mga benepisaryo. Patuloy ang pagbibigay ng Pamahalaang Panlalawigan ng technical assistance, pagsasanay at pag-aaral sa mga benepisaryo na kanilang magagamit sa magandang pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Dagdag pa rito ang patuloy na konsultasyon sa mga benepisaryo upang malaman ng Pamahalaang Panlalawigan ang kanilang problema at hinaing patungkol sa negosyo. Sa pamamagitan nito, malalaman ng Pamahalaang Panlalawigan ang suporta at ayudang maaari pang maibigay sa mga benepisaryo.

Patuloy din ang ginagawang pangongolekta ng pautang ng Pamahalaang Panlalawigan upang ipaalala sa mga benepisaryo ang kanilang obligasyon. Ito rin ay pagpapadama sa kanila ang esensya ng pagbibigay sa kanila ng oportunidad na magkaroon ng negosyo na kanilang pangangalagaan at pakaiingatan.

Mga Payo Upang Huminto Sa Paninigarilyo

Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman nang higit sa 4,000 na mga kemikal, at 200 sa kanila ay nakakalason.

Maging Handa
Magtakda ng isang petsa ng pagtigil. Pumili ng isang petsa sa loob ng mga susunod na 2 linggo. Mag-isip tungkol sa pagpili ng isang espesyal na araw para sa iyo, tulad ng iyong kaarawan o isang piyesta opisyal, kung ito ay sa loob ng 2 linggo.
Itapon ang LAHAT ng mga sigarilyo, lighter, posporo, at ashtray sa iyong tahanan, kotse, at lugar ng pinagtratrabahuan.
Huwag hayaan ang mga tao na manigarilyo sa iyong tahanan.
Huwag subukan ang pagtigil sa paninigarilyo sa pagbili ng paisa-isa sa halip ng pagbili ng pakete. Mas lalaki ang iyong gastos, at maaari mong makalimutan bigla at magtatapos sa paninigarilyo ng mas maraming mga sigarilyo.
Repasuhin ang iyong mga nakalipas na pagtatangka na pagtigil. Isipin ang tungkol kung ano ang gumana at ano ang hindi.
Kapag tumigil ka na, huwag ng maninigarilyo–KAHIT NA ISANG PAG-HITHIT! Isang sigarilyo ay maaaring mag-sanhi sa iyo na magsimula muling manigarilyo.

Suportang line up
Sabihin sa iyong pamilya, mga kaibigan, at kasama sa trabaho na ikaw ay titigil ng manigarilyo at nais ang kanilang tulong. Hilingin sa kanila na huwag manigarilyo palibot sa iyo at huwag mag-alok sa iyo ng mga sigarilyo.
Kumuha ng indibidwal, pangkat, o pagpapayo sa telepono. Ang mas maraming pagpapayo na mayroon ka, ang mas mahusay na iyong mga pagkakataon sa pagtigil.
Pagninilay, pagbulong, o positibong pag-iisip tungkol sa paghinto at tigilan na nang lubusan ang paninigarilyo.
Tuklasin kung ang iyong simbahan, pamayanan sa pananampalataya, o iba pang mga samahan sa pamayanan na klinika na nag-sponsor sa pagtigil sa paninigarilyo o iba pang mga aktibidad na sumusuporta sa iyo sa pagtigil ng paninigarilyo.

Maghanap ng mga paraan upang ma-relax
Subukan na ibaling ang iyong sarili mula sa pagka-gusto upang manigarilyo. Makipag-usap, maglakad, o maging abala na may isang gawain.
Baguhin ang iyong mga naka-gawian. Gamitin ang isang naiibang naka-gawian upang gumawa. Uminom ng tea sa halip na kape.
Gumawa ng isang bagay upang mabawasan ang iyong stress. Sa makinig musika, makipag-usap sa isang kaibigan, o maglakad palibot sa kapitbahay.
Mag-plano ng isang kasiya-siya upang magawa araw-araw.
Uminom ng maraming tubig kapag nakakaramdam ka ng kagustuhang manigarilyo.

Gumamit ng iba pang mga pantulong sa pagtigil
Magkipag-usap sa iyong duktor o iba pang nagbibigay ng mga pangangalaga sa kalusugan. Isaalang-alang ang paggamit ng nicotine patch, nicotine gum, nicotine nasal spray, o nicotine inhaler upang makatulong na lumayo sa mga sigarilyo.
Suriin sa iyong duktor ang tungkol sa isang medisina na tinatawag na bupropion SR. Ang medisinang ito ay maaaring makatulong na makabawas ng iyong mga paghahanap para sa paninigarilyo.

Maging handa kung wala kang agarang tagumpay
Iwasan ang pag-inom ng alkohol. Ang pag-inom ng alkohol ay nagpapababa ng iyong mga pagkakataon ng tagumpay.
Maglaan ng mas maraming oras sa mga kaibigan na hindi naninigarilyo. Kung nasa paligid ka ng mga naninigarilyo ay maaaring naisin mong manigarilyo.
Maraming sa mga naninigarilyo ang tumataba kapag sila ay tumigil, karaniwan mas mababa kaysa sa 10 libra. Kumain ng wasto at manatiling aktibo. Huwag hayaan na makasira ang pagtaba mula sa iyong pangunahing layunin–pagtigil sa paninigarilyo.
Kung wala ka sa tamang kalagayan o nakakaramdam ng pagkabalisa, subukan ang isang bagong aktibidad. Maglakad, makipag-usap sa isang kaibigan o magnilay upang mapabuti ang iyong kalagayan.
Maging mabait sa iyong sarili. Paalalahanan ang iyong sarili ng mga kadahilanan kung bakit nais mong tumigil. Kung nabigo ka, huwag masiraan ng loob. Subukan muli!

Source: http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/resources/heart/filipino-health-manual/session-10/tipsTagalog.pdf

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 1, 2014 in NEWS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: