RSS

Category Archives: NEWS

EDITORYAL (10/07/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Ang pagbibigay ng tulong pinansyal ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa mga barangay ay pagpapakita ng pagtupad sa mga pangako at pagsagot sa hinaing at kailangan ng mga Cagayano. Ito ay simbolo ng isang tapat at malinis na paninilbihan at walang sawang paglilingkod ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa mga mamamayan.

Tunay ngang may malaking epekto ang mga imprastraktura at pasilidad sa pagkamit ng kaunlaran. Mapapalago nito ang ekonomiya at kalakaran pati na ang industriya ngTurismo na siyang magdadala ng dagdag na  pangkabuhayan at pagkakakitaan para samga mamamayang Cagayano.

>Gayun pa man, ang pagbibigay ng pondo sa mga opisyal ng barangay para sa pagpapatayo ng mga proyektong sila mismo ang tumukoy ay nangangahulugan ng pagkilala sa kakayanan at angking galing ng mga opisyal na mamuno at isabuhay ang sinumpaang tungkulin. Pamamaraan din ito ng  pagbibigay respeto sa kanila tanda ng tiwala ng Pamahalaang Panlalawigan sa paggampan ng kanilang responsibilidad tungo sa malinis na pag gogobyerno.

Dagdag pa dito ang pagbibigay ng Pamahalaang Panlalawigan ng karapatan sa mga mamamayan at mga lider na sila mismo ang magpapatupad at magpapatayo sa mga proyektong kanilang tinukoy ay tanda ng pagkilala sa kahalagahan ng pagkakaisa, pakikiisa at partisipasyon ng mga mamamayan sa paggobyerno. Pagpapakita din ito sa kahalagahan ng pakikipagsalubungan ng mga mamamayan at mga opisyal sa gobyerno upang makamit ang pagbabago at pag-unlad bilang  pagsasakatuparan sa adbokasiya  ng Gobyerno ti Umili, layunin nito ay hubugin hindi lamang ang husay at galing ng mga Cagayano kundi gisingin at imulat sila sa katotohang mahalaga ang  pakikilahok  at pakikiisa ng bawat mamamayan upang makamit ang  makataong  pamamahala.

Muli, huwag nating kalimutan na sa pagkamit ng tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago, mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakaisa, buhay na pagbibigkis at mahigpit na pagkakatuwang ng gobyerno at mamamayan. Ang pakikilahok at pakikibahagi sa mga proyekto at programa mula sa pagplaplano, pagbuo at pagpapatupad hanggang sa pagsubaybay sa mga ito ang tunay na kahulugan ng kaunlarn at pag-asenso.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on October 13, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (10/07/2014)

PA Oct 7Oktubre 5, 2014 – Nagbigay ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ng tulong pinansyal para sa mga proyekto na kailangan ng mga mamamayan ng Claveria, Cagayan. Sa nasabing okasyon na ginanap sa Municipal Gymnasium ng Claveria, 21 barangay ang nabigyan ng tulong pinansyal para sa mga proyektong makakatulong sa mga mamamayan dito. Kabilang sa mga barangay na nabigyan ng tulong pinansyal ay ang Bacsay Cataraoan Sur, Bacsay Mapula-pula, Cadcadir East, Capannikian, Centro 5, Centro 3, Centro 8, Lablabig, Luzon,  Mabnang, Magdalena, Nagsabaran, Pata West, Pinas, San Antonio, San Isidro, San Vicente, Sta. Maria, Sto. Tomas, Taggat Norte at Taggat Sur.

Dinaluhan ang nasabing okasyon nina Bise-Gobernador Odi N. Fausto, Board Member Vilmer V. Viloria ng pangalawang distrito at ilang opisyal ng munisipyo at barangay.

Bilang panimula sa seremonya, nagkaroon ng oryentasyon hinggil sa Gobyerno ti Umili (GTU) bilang paalala sa mga opisyal at mamamayan sa kanilang tungkulin at responsibilidad sa paggogobyerno. Nabanggit sa nasabing oryentasyon ang dapat na pagiging tapat sa tungkulin at ang malinis na pamamahala ng mga opisyal. Kabilang din sa oryentasyon ang pagbibigay paalala sa mga mamamayan sa kanilang responsibilidad na mag-ambag ng tunay na paglilingkod at makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng kanilang kooperasyon at pakikipagsalubungan sa gobyerno tungo sa mahigpit na pagkakatuwang at buhay na pagbibigkis.

Nagbigay ng mensahe si Bise-Gob. Fausto at ayon sa kanya, patuloy ang suporta at tulong na ibinibigay ng Pamahalaang Panlalawigan sa mga Cagayano. Dagdag pa niya na laging nariyan ang Pamahalaang Panlalawigan na handang makinig, umintidi, nagmamalaskit at gumagabay sa mga Cagayano. Ito ang opisinang bukas sa kanino man na nangangailangan ng tulong lalong-lalo na kung para sa kabutihan ng mga barangay at mamamayang Cagayano.

Sa mensahe ni Board Member Viloria, nagpapasalamat siya sa magandang pakikiisa ng mga mamamayan ng Claveria sa Pamahalaang Panlalawigan para sa progreso ng prubinsya. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mamamayan sa Pamahalaang Panlalawigan sa usapin ng paggogobyerno.

Ang tulong pinansyal ay pagtupad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan sa mga hiling at hinaing na proyektong imprastraktura ng mga Claverianos na siyang makakatulong sa kanilang pag-asenso.  Laking pasalamat ng mga Claverianos sa tulong pinansyal para mga proyektong kanilang kailangan at ipinangako nilang ipapatupad ang mga ito ng tapat at malinis.

Ang mga sumusunod ay ang mga proyektong ipinagkaloob sa ilang barangay ng Claveria:

table

Ballesteros District Hospital-Nangunguna

Noong nakaraang Oktubre 2, 2014, nagpatawag ng meeting ang Philhealth, sa  pangunguna ni Rosales Guzman ng office of the Vice president sa lahat ng mga nakatalagang Point of Care (POC)  sa 13 District Hospital sa lalawigan ng Cagayan, kasama na rin ang kanilang mga liason Officer pati na rin ang mga Clerk. Pinag-usapan sa meeting ang mga pangunahing problema sa pag-eenrol katulad ng pag-eencode kung saan nagkakaroon ng maling spelling ng pangalan ng i-eenrol at maling petsa ng kaarawan higit sa lahat, ang pagveverify kung miyembro na siya ng Philhealth o hindi pa gamit ang Phic verification. Ang kadalasan kasing nangyayari ay nagkakaroon ng problema ang POC dahil sa portal o ang Online Rapid Enrollment (ORE)  nila ay   lumalabas na YES, na ang ibig sabihin ay miyembro na siya ng Philhealth, at may PIN number na siya at kasalukuyang aktibong benepisyaryo, samantala pagdating sa opisina ng Philhealth, ang lumalabas na resulta ay NO, na ang ibig sabihin ay hindi na aktibong miyembro ng Philhealth at naputol na ang pagbabayad ng kontribusyon o kaya naman, siya ay dating nagtratrabaho at hindi lang nagbabayad ang dati nitong employer.

Ginawang halimbawa ng Philhealth ang Ballesteros District Hospital (BDH) na may magandang sistema ng pag-eenrol ng POC. Ang mga nakatalagang POC ng nasabing  ospital ay hindi na  tinatanong kung may Philhealth ang isang pasyente, kinokonsidera na nilang kwalipikado itong ma-enrol bilang Point of Care. Ayon pa kay Doktor Nicasio Galano, ang Chief of Hospital ng BDH, ang pwesto ng kanilang POC ay madaling makita, at may mga  Nurse na tinituruan para sa proseso ng pag-eenrol, para kahit wala ang mga POC ay makakapag-enrol sila, lalo  na sa gabi,  sabado at linggo At higit sa lahat, may magandang pagsasamahan ang bawat staff ng nasabing ospital. Mula Enero hanggang Setyembre ng taong kasalukuyan, meron na silang 779 na na-enrol na mamamayan ng Cagayan.

Para magkaroon ng madaling proseso sa pag-eenrol, napagkasunduan ng mga Philhealth Officer at POC na pagdating pa lang sa ospital ng pasyente, kakapanayamin na ito agad, at kukunin ang lahat ng mahahalagang  impormasyon  at ipapasa sa ospital at sila ang magveverify sa Phic verification kung ito ay puwedeng i-enrol o hindi. Dapat 24 hours na na-confine ang isang pasyente bago makwalipikang ma-enrol at kung ang pasyente ay kinakailangang mailipat o marefer sa ibang ospital, kinakailangan nitong mabigyan ng certification na siya ay enrolled sa POC. Sa  mensahe na ibinigay ni Dr. Marcos Mallillin, maari pa rin namang mapaganda ng ibang District Hospital ang kanilang sistema sa pag-eenrol at may mga Hospital din naman na hindi pahuhuli sa kanilang sistema sa pag-eenrol. At upang mapadali sa claim transmit, kinakailangan lamang na ihiwalay ng bawat hospital ang na-enrol sa POC at ang mga regular na pasyenteng may Philhealth na. At binigyan diin niya na isa sa pakinabang ng POC ay ang No Balance Billing (NBB) o walang babayaran ang pasyente paglabas ng ospital.

 KARAPATAN NG ISANG BATA

Ang karamihan ng mga bata ay lumalaki sa mga pamilya kung saan sila ay ligtas at sigurado. Pero para sa ilan sa kanila, maaaring may mga alalahanin tungkol sa kanilang kaligtasan – kailangan ng mga batang ito ang ating tulong.Kung may mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng isang bata, tungkulin ng isang child welfare worker, ayon sa batas, na tumugon sa ilalim ng Child, Family and Community Service Act (Batas ukol sa Serbisyo sa Bata, Pamilya, at Komunidad).

Titingnan ng isang child welfare worker ang anumang mga alalahanin at titiyakin kung anong gawain ang makakatulong upang maging ligtas ang bata. Maaaring kabilang dito ang pagbigay ng mga serbisyo sa iyong pamilya o suporta sa iyong tahanan, o ang paglagay ng bata sa pangangalaga ng mga kaibigan o mga kamag-anak.Minsan, ang kinakailangang gawin upang maging ligtas ang iyong anak ay ang pag-iimbestiga sa mga alalahanin tungkol sa kaligtasan.

Ang polyetong ito ay magbibigay sa iyo ng buod ng proseso ng imbestigasyon sa pagprotekta sa bata.

10 KARAPATAN NG MGA BATA
Maipanganak, magkaroon ng pangalan at bansang kinabibilangan
Maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag aaruga sa akin.
Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at oras na maging malaya .
Magkaroon ng masaganang pagkain, tirahan, mabuting kalusugan at malakas na pangangatawan .
Magkaroon ng magandang edukasyon
Malayang maipahayag ang aking sariling pananaw at opinion
Mahasa ang aking kakayahan
Makatira sa isang mapayapang pamayanan
Mabigyan ng proteksyon laban sa mga abuso, panganib at karahasan dulot ng gulo at alitan.
Maipagtanggol at mapagsilbihan ng ating pamahalaan

Source: http://www.mcf.gov.bc.ca/child_protection/pdf/translated/Filipino/cp_investigation_tgl.pdf;
http://henriellekyle.blogspot.com/2009/03/10-karapatan-ng-bata.html

 
Leave a comment

Posted by on October 13, 2014 in NEWS

 

Daniw Ti Umili (09/29/2014)

peoples action masthead final jpeg

 

ARAPAAP
(Nordel Dulin)

Ti  tao nga addaan arapaap
Rumbeng laeng nga agsalukag
Tapnun balligi magun-od
Ket nanamen ti diro ni ragsak

Gayyem agsalukag ka ngarud
Imatangam panagbannawag init ti agsapa
Maiyarig maysa a bukel ti irurusing na
Saan mo a mapupuutan balligi ti
isangbay na

Ngarud kabsat aggaraw ,agkuiti  ka
Tapnun arapaap mo pumudno kaka;
Aramidem ibanag mo,saan laeng puro sasao ;
Buyugam aramid,tumakder a sititibker kaka.

Arapaap mo biagem ngarud
Dana ti balligi talantanem
Rigat,pannubok,lulua ken dagensen
Kasukat balligi nga inka nanamen.

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2014 in NEWS

 

Timek ti Barangay 2nd District (09/29/2014)

peoples action masthead final jpeg


Timek Ti Barangay

BGY. CALLAO PROPER, PEÑABLANCA, CAGAYAN

Iti nagkallabes a panawen nalidem ti ladawan ti Callao Proper, gapu kadagiti saan a nasayaat a pagteng ken aramid a maikaniwas ti linteg kuna dagiti daduma nga agindeg idi  kasla pagbutbutngan da ti brgy.Callao Proper,mainayon pay dagiti  gulo ken kalukwan nga aramid  dagiti agtutubo. Gapu kadagitoy a pagteng tinarigagayan dagiti agindeg  ti panag talna ti uneg ti barangay.

Idi 2007 in inut a nagbaliw ti nalidem a rupa ti barangay, naglawag daytoy ket simmangpet ti baro nga agsapa ken rang-ay ti brgy. Callao Proper babaen ti pangtugaw toy nagaget a lider ken Ama ti barangay ni Hon. Merlyn Turingan.

Nakita toy natured a kapitan ti kasasaad ti barangay ket daytoy ti inikkan da ti proyoridad kadwa na dagiti amin nga opisyales ken ti tulong dagiti napili a miyembro ti Barangay Tanod dinawat da ngarud  iti kooperasyon dagiti amin a lumugar ket saan da a napaay, iti kabiitan a panawen natalnan ti Brgy. Callao proper, naragsaken dagiti lumugar ket makapagpasyar dan ti uneg ti barangay nga awan pagbutbutngan da.

Mainayon pay a pakaragsakan dagiti lumugar  ket ti  panakaileppas dagiti naduma duma a proyekto a makaited ti pagsayaatan kadagiti lumugar babaen ti tulong ti naayat nga Ina ti ili  ti  Pena Blanca ni Hon. Marilyn  Julia Taguinod, amin dagiti pakaseknan ken dawat dagiti agindeg ti nasao a barangay ket naiyasideg iti Ama Ti Gobiyerno Iti Umili  ni Hon. Governor Alvaro T. Antonio ken Hon.Vice-governor Leonides Fausto gapu ta nakita ti Ama ti prubinsiya a kasapulan dagiti agindeg dagiti inyasideg a pakaseknan dina ngarud pinaay ida naited kadakauda dagiti proyekto a kalkalikaguman da kas kadagiti sumaganad; panakaipasdek ti Water system ken daduma pay a proyekto a sumaruno pay a maileppas.

Nakuna toy nagaget a Kapitan ta sapay la koma ta agtultuloy ti supotra ti Administrasyon Ti Taguinod  ken Antonio iti barangay Callao Proper tapno agtultuloy ti talna ken progreso nga ararapaapen dagiti agindeg.

Mabuhay Gobiyerno Ti Umuli!

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2014 in NEWS

 

EDITORYAL (09/29/2014)

peoples action masthead final jpeg


EDITORYAL

Malimit nating naririnig ang katagang, “Ang buhay ng pasahero ay nakasalalay sa drayber”. Sa bigat ng katagang ito, hindi lingid sa atin ang kaakibat na responsibilidad at tungkulin na dapat gampanan ng isang drayber. Mga responsibilidad at tungkulin na siyang magreresulta sa kaligtasan ng pasahero.

Mahirap ang buhay ng isang drayber. Kinakailangang gumising ng madaling araw at makipagsalaran sa daan. Hindi alam kung sapat ang kikitain sa buong araw upang matugunan ang pang-araw araw na pangangailangan ng pamilya. Kaakibat din nito ang mga hindi inaasahang kaganapan tulad na lamang ng mga aksidente sa daan. Ganoon na lamang ang kanilang pagtitiis at pagtitiyaga sa pamamasada na hindi alintana ang init, aksidente at iba pang hamon na kanilang haharapin.

Sa kadahilanang ito, pinangunahan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan ang pagtitipon ng mga drayber at operaytor na may layuning magkaroon ng pagkakaisa at kooperasyon ang mga drayber at operaytor tungo sa isang matatag na alyansa na kanilang sandigan at boses sa lipunan. Ito ang alyansang  Cagayan Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, Inc. (CATODA) na magsisilbing sandigan at lakas ng mga drayber at operaytor upang masolbahan ang labang hinaharap at haharapin sa tulong ng Pamahalaang Panlalawigan. Dagdag pa sa pagpapatatag ng alyansa ang panunumpa ng mga opisyal ng CATODA na magsisilbing gabay at paalala sa kanila para maging huwaran sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin at responsibilidad. Kabilang din dito ang paggiya sa kanilang miyembro tungo sa minimithing layunin ng alyansa.

Tunay na napakalaki at napakahalaga ng tungkulin at sebisyo ng transport group sa pag-unlad ng lipunan. Sila ay nagdadala ng mga tao at mangangalakal na magpapalago sa turismo at ekonomiya. Mababakas din sa kanilang gawain ang marangal at maayos na trabaho.
Muli, ang isang magiting at huwarang drayber ay hindi lamang pansariling kapakanan o negosyo ang pinasukang trabaho ang iniisip kundi ang pagtupad sa tungkulin at responsibilidad, sinumpaan man o hindi, upang mapagsilbihan ng may pag-iingat at maayos ang mananakay at ang mismong lipunan.

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2014 in NEWS

 

People’s Action News (09/29/2014)

PA Sep 29Lalo pang pag-iigihan ang paggampan sa kanilang tungkulin at responsibilidad upang mapagsilbihan ng maayos at may pag-iingat ang pasahero at pagbubutihin ang paglilingkod sa kanilang mga miyembro.

Ito ang ipininangako ng mga bagong halal na opisyal ng Cagayan Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, Inc. (CATODA) sa isinagawang oath–taking noong Setyembre 27, 2014 sa Capitol Gymnasium, Capitol Hills, Tuguegarao City, Cagayan.

Nakiisa sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng Tricycle Officers and Drivers Association (TODA) mula sa bayan ng Alcala, Sta. Teresita, Baggao, Camalaniugan, Gonzaga, Allacapan, Sanchez Mira, Claveria, Pamplona, Sto. Niño, Piat, Lasam, Amulung, Tgueugarao City, Peñablanca, Solana, Enrile at Iguig.

Pangunahing bisita sina Bise-Gobernador Leonides N. Fausto at Board Member Winnoco Abraham ng pangatlong distrito.

Bilang panimula, nagbigay ng mensahe si Elvis Sibbaluca, presidente ng CATODA. Sa kanyang mensahe, malaki ang responsibilidad ng TODA sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo sa mga mananakay. Dagdag pa rito ang pagtulong ng TODA sa oras ng kalamidad tulad ng pagdadala nila sa mga apektadong mamamayan sa ligtas na lugar at sa mga nasugatan sa pagamutan. Hinikayat din niya ang lahat ng miyembro ng CATODA na mamuhunan hindi lamang sa pinansyal na aspeto kundi pati sa pagkakaisa at kooperasyon upang mapagtibay ang nabuong alyansang CATODA.

Sa mensahe ni Bise-Gob. Fausto, malaki ang naitutulong ng transport sektor sa paglago ng ekonomiya. Sila ang nagdadala ng mga mangangalakal na may malaking kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya. Tulad nalang sa siyudad ng Tuguegarao na dinadalo ng mga tao. Dito matatagpuan ang mga Regional Center, malalaki at prestihiyosong eskuwelahan at malalaking pamilihang bayan na siyang dinadayo ng mga mangangalakal. Mga mangangalakal na pinagsisilbihan ng mga transport sektor na nagdadala at nagpapalago sa ekonomiya ng prubinsya. Kanya ring nabanggit ang posibilidad na ang siyudad ng Tuguegarao ay magiging sentro ng Northern Luzon. Kung kaya, ayon kay Bise-Gob. Fausto, ang transport group ay may malaking kontribusyon sa usaping ito. Kaakibat nito ang obligasyon at responsibilidad sa pagdadala ng at paninilbihan sa mga mangangalakal. Dagdag pa rito ang pagiging magalang, magiliw, tapat at maingat ng mga drayber upang lalo pang dadami ang mangangalakal.

Dagdag pa ni Bise-Gob. Fausto na patuloy na tutulong, susuporta at maninilbihan ang Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan upang mabigyan ng malayang pagbiyahe at progreso ang TODA.

Sa mensahe naman ni Board Member Abraham, kanyang nabanggit ang pagkakaroon ng disiplina, maayos na pamamalakad at magandang pakikitungo sa pasahero ng mga CATODA para sa pag-asenso at pag-unlad ng prubinsya.

Ang CATODA ang matatag na sandigan ng traysikel, drayber at opereytor sa prubinsya at siyang simbolo ng kanilang pagkakaisa, pagtutulungan at kooperasyon tungo sa matatag at maunlad na alyansa. Ito ang alyansang suportado ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan.

Ang mga sumusunod ay ang opisyal ng Cagayan Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, Inc. (CATODA):

PRESIDENT :Elvis Sibbaluca
VICE PRESIDENT FOR ADMINISTRATION :Ladislao Apostol
VICE PRESIDENT FOR OPERATIONS :Rosalindo Baculi
SECRETARY :Betty Lou Domingo
1ST DISTRICT SECRETARY   :Honorio Evangelista
2ND DISTRICT SECRETARY   :Adriano Paulo Quebral Jr
3RD DISTRICT SECRETARY   :Rowen Romero
TREASURER   :Alan Gonzales
1ST DISTRICT TREASURER    :Johnny Misador
2ND DISTRICT TREASURER    :Emerson Dumlao
3RD DISTRICT TREASURER    :Bernard Nolasco
BOOK KEEPER   :Adelio Callueng
AUDITOR  :Apolinario Ligutan
BOARD OF DIRECTORS
:Fernando Venus

:Arnel Oliveros
:Rolando Guiang
:Pablito Apongol
:Jaime Buenaflor

Mga Artikulo Tungkol Sa Alkoholismo

Paano Bawasan ang Iyong Pagkahayok sa Alkohol

Ang paghahanap ng alak ay magaganap sa isang alkoholik habang nasa proseso ng iniwang pag- inom. Ito ay isang likas na palatandaan na maaaring tumagal ng lugar ang isang indibidwal sa pag-inom para sa isang mahabang panahon ng oras at binuo ng isang dependency sa alak. Ang katawan craves o naghahanap ng alak dahil sa dependency na nagiging sanhi upang isipin na ito ay kakulangan ng “nutrients” sa function ng norma na gawain.

Alkohol cravings ay maaaring sa anyo ng parehong pisikal at sikolohikal na aspeto. Pisikal na labis na pananabik ay kapag ang katawan “thinks” o iniisip na ito ay tumatakbo sa labas ng “fuel” at mga pangangailangan upang maging refueled agad. Kung minsan, makakakuha ka ng inis at balisa kapag ang pakiramdam ng mga cravingso paghahanap na. sa palagay mo ay hindi mapakali dahil sa ang nais ayi inom uli. Ang tanging bagay na katawan ang nakakakita upang makakuha ng kaluwagan  upang magkaroon ng isang inumin. Ang isang inumin ay humantong sa isa pang inumin hanggang sa ikaw biglang bumalik sa pag-inom uli. Kaya  dapat na malaman kung paano ang pakikitungo sa cravings sa alak upang  magpasya  na tumigil sa pag-inom.

Ang sikolohikal na epekto ng alak cravings ay mas kumplikado dahil palaging nag- iisip ng pag inom uli kahit  hindi mo nais pa. Ang pagiisip ng  nang isa pang inumin ay magti-trigger sa katawan  nang pagnanais at kahit na lalala ang sitwasyon.

Sa  dalawang sitwasyon,ang cravings sa alak ay maaaring maging mahirap na pakikitunguhan, ang katawan at isip ay  iyong magiging kaaway. Ikaw ay magsusumikap upang ang cravings sa alak at ang problema ay sa loob mo. Maaarig  talunin ang mga cravings sa pamamagitan ng pag control sa sarili at pakikisalamuha sa mga grupo ng mga tumigil na sa pagkahumaling sa pag-inom.

PAANO IIWASAN ANG ALCOHOLISM

Ang dahilan para sa katawan sa pakiramdam ng Ang dahilan  ng katawan sa pakiramdam ng mga cravings sa alak ay  isang uri ng dependency sa mga sangkap ng alak. Ang katawan ay nag-iisip na ang alak ay isang pangunahing sangkap para sa mabuting pagpapagana  ng katawan.

Kaya kung wala ito, ang katawan ay nagbibigay ng signal sa pagnanais ng pagkakaroon ng  substansiya ng alak .

May mga madaling paraan sa pakikitungo sa mga pisikal na cravings sa alak. Isa ay ang kumain ng mga karampatang uri ng pagkain. Isa sa mga bagay na madaling himukin ang pananabik para sa alak ay ang mababang asukal sa dugo. Ito ay maaaring mangyari pagkatapos kumain carbohydrates (asukal, proseso trigo atbp) ang; asukal sa dugo ay nagpapataas ng antas pagtaas, at pagkatapos  bawasan muli ng mabilis, ang cravings sa alak ay mararamdaman. Kaya huwag kumain ng masyadong maraming at jhuwag kumain ng masyadong kokonti! Huwag hayaan ang iyong sarili na masyadong magutom. Kumain ng masustansyang pagkain nang mapanatili ang antas  ng timbang ng asukal sa dugo.

Subalit muli, kumunsulta sa isang health professional bago gawin ang mga pamamaraan na ito upang matiyak ang makinis na mga epekto. Alcoholics maaaring magkaroon ng iba’t ibang pisikal na katangian at mga pamamaraan na  epektibo at  hindi nangangahulugan na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iba. . Maaaring  magkaroon ng kamalayan na dapat isaalang-alang ang pagkonsulta sa iyong doktor bago gawin ang mga pamamaraan na ito.

Isaalang-alang ang pagkain ng mga ganitong uri ng pagkain, saging, beans at gisantes, mga petsay, prutas, sweet orange gulay tulad  karot.
Pagkain na kailangan mo upang maiwasan. Maanghang na pagkain, pagkain na may pinong asukal at naprosesong puting harina

Isa pang bagay na isipin  tungkol sa pakikitungo sa cravings sa alak ay ang kumuha ng mga gamot sa labis na pananabik sa alak.  At muli, sumangguni sa iyong doktor bago ang pagbili ng mga gamut na ito.

May mga bagong gamot na magagamit sa merkado, at mgaDoktor ay nagrereseta ng mga gamot upang makatulong sa alcoholic na pasyente. Ang  iba’t ibang mga gamot ay ipinakilala na tungo sa pagtigil  sa mga cravings sa alak at withdrawal sintomas.

Kapag pinagsama sa self control at pagganyak ang mga pamamaraan na ito sa pakikitungo sa cravings sa alak, ay maaaring maging tunay na mabisa  ang paglalakbay ng pag- iwan sa pag inom.

 
Leave a comment

Posted by on October 7, 2014 in NEWS

 

Mga Testimonya ng natulungan ng PHILHEALTH-Point of Care ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cagayan – Lasam District Hospital

lasam district hospitalPebrero ng kasalukuyang taon, inilunsad ang programang PhilHealth – POINT OF CARE na ang layunin ay tulungan ang mga kababayan natin dito sa Lalawigan ng Cagayan na walang kakayanang magpagamot o magkaroon ng Agarang Atensyong Medikal at ang pag- enrol sa Philhealth sa lahat ng mga cagayano na maa- admit sa mga District Hospitals. Ang Pamahalaang Panlalawigan sa pamumuno ni Gob. Alvaro Antonio, ang siyang magbabayad ng kaukulang halaga sa Philhealth bilang membership fee na siyang magagamit sa loob ng isang taon. Pantay- pantay ang pagturing at walang pinipiling katayuan sa buhay ang programang ito lalo na sa mga mahihirap nating kababayan.

lasam5

Agyaman nak kanyayo Governor Alvaro T. Antonio ti dakkel ah tulong nyo kanyami babaen ti programa yu nga Point of Care. Kas maysa ah marigrigat, dakkel nga tulong kadakami daytoy pannakaserrek mi ti Philhealth ken awan ti binayadan mi ti ospital gapu iti daytoy programa yu. Agyaman nak unay.

                                                                                                                                                                JOSE RINGOR

 
Leave a comment

Posted by on October 3, 2014 in NEWS